4-6


Telefonnummer 4-6:
0176-333905 (arbetsrum)

4-6 består av ca 65 elever, grupperna är åldershomogena, men arbetar tillsammans i teman i vissa ämnen. Vi befinner oss på plan två i den norra flygeln.

Våra fyror deltar i schackfyran med stor framgång. Femmorna har ett utbyte med Göteborgs Freinetskola Bild och Form, dit vi åker varje vår.

Här används digitala läromedel via iPads och datorer, som ett naturligt inslag i undervisningen. Nedan finns bloggar och Instagram som visar hur vi jobbar.

@Huginmotnathat, instagram

Instagram

Hugin Mellan

Hugin analyserar samhället

Personal

Gabriella Gerdelius, jag undervisar i matematik på mellanstadiet och på högstadiet. Jag är idrottsintresserad och spelar gärna fotboll. Är lagledare för 4-6. gabriella@freinetskolanhugin.se

*******************

IMG_5453

Anders Korsgren heter jag och undervisar i matematik och naturvetenskap på mellanstadiet. I min undervisning jobbar jag mycket utifrån elevernas instresse, detta för att skapa ett lustfyllt lärande. Jag jobbar med digital fräschhet i form av datorspel, multimedia och internet.
anders@freinetskolanhugin.se

********************

Jessica Alm, har jobbat på Hugin sedan hösten 2013 och undervisar i slöjd och engelska på mellanstadiet. Jag är en riktig bokmal och älskar att inspirera eleverna till läsning. Ge mig ett boktips och du får två tillbaka, är min devis. Skapande är en ständigt pågående process, oavsett om det sker i huvudet eller med händerna och glädjen i detta försöker jag förmedla till eleverna. Jag är även ordförande i skolans ekonomiska förening. Mig når du lättast på:
jessica@freinetskolanhugin.se

*******************

madde_hemsidan

Jag heter Madelene Sandin och har arbetat på Hugin sedan 2010. Numera arbetar jag i 4-6:laget och ansvarar där för stora delar av svenska- och So-undervisningen. Jag tycker att det tematiska arbetssättet vi arbetar med är centralt i undervisningen. Dessutom brinner jag för läsningen där läslust är ett ledord. De sokratiska samtalen vi har är också något jag brinner för då jag ser att eleverna får möjlighet att utveckla och utmana sitt eget tänkande. Hör gärna av dig om du undrar om något!
madelene@freinetskolanhugin.se

*******************

Lasse Larsson.
lasse@freinetskolanhugin.se