4-6


Telefonnummer 4-6:
0176-333905 (arbetsrum)

4-6 består av ca 65 elever, grupperna är åldershomogena, men arbetar tillsammans i teman i vissa ämnen. Vi befinner oss på plan två i den norra flygeln.

Våra fyror deltar i schackfyran med stor framgång. Femmorna har ett utbyte med Göteborgs Freinetskola Bild och Form, dit vi åker varje vår.

Här används digitala läromedel via iPads och datorer, som ett naturligt inslag i undervisningen. Nedan finns bloggar och Instagram som visar hur vi jobbar.

@Huginmotnathat, instagram

Instagram

Hugin Mellan

Hugin analyserar samhället

 Telefonnummer Fritids:
0176-333903 (arbetsrum)

fritids@freinetskolanhugin.se

När vi är på utflykt går det att nå oss på: 073-80 52 752

Hugins fritids består av två avdelningar, Månen (F-1) och Solen (2-5).
I verksamheten arbetar vi utifrån läroplanen i både organiserade aktiviteter och fri lek. Aktiviteterna består av utflykter, verkstäder och lekaktiviteter. I våra verkstäder använder vi oss av digitala verktyg som hjälpmedel till det vi skapar. Utflykter gör vi både inom staden och till närliggande naturområden. Vi arbetar utifrån barnens egna önskemål samtidigt som vi vill visa dem nya material och metoder att använda i sitt skapande. Dokumentationen kring verksamheten sker med hjälp av iPads av barnen själva och av oss vuxna.

IMGP5016

Personal
IMGP3367
Gabriella Gerdelius, jag undervisar i matematik på mellanstadiet och på högstadiet. Jag är idrottsintresserad och spelar gärna fotboll. Är lagledare för 4-6. gabriella@freinetskolanhugin.se

*

IMG_5453

Anders Korsgren heter jag och undervisar i matematik och naturvetenskap på mellanstadiet. I min undervisning jobbar jag mycket utifrån elevernas instresse, detta för att skapa ett lustfyllt lärande. Jag jobbar med digital fräschhet i form av datorspel, multimedia och internet.
anders@freinetskolanhugin.se

*

DSC_0187

Jessica Alm heter jag som från och med denna termin har slöjd med eleverna i årskurs 3-6. Utöver det undervisar jag åk 4-6 i bild och svenska. jessica@freinetskolanhugin.se

*

madde_hemsidan

Jag heter Madelene Sandin och har arbetat på Hugin sedan 2010. Numera arbetar jag i 4-6:laget och ansvarar där för stora delar av svenska- och So-undervisningen. Jag tycker att det tematiska arbetssättet vi arbetar med är centralt i undervisningen. Dessutom brinner jag för läsningen där läslust är ett ledord. De sokratiska samtalen vi har är också något jag brinner för då jag ser att eleverna får möjlighet att utveckla och utmana sitt eget tänkande. Hör gärna av dig om du undrar om något! madelene@freinetskolanhugin.se

*