7-9


Telefonnummer 7-9:
0176-333906 (arbetsrum)

Hugins 7-9 består av 70 elever och  ligger i den södra flygeln.Varje elev har sin egen iPad enligt 1:1 konceptet. 

Hos de äldre eleverna ökar ansvaret och uppgifterna fördjupas. Våra äldre elever fungerar som förebilder för de andra och går gärna in och visar på t.ex. olika tekniska problem och lösningar som kan dyka upp.

Det 9:e året kallar vi Mästaråret, DemocracyToday? hette vårt första mästarår 2013. Då får eleverna visa sina kunskaper i någon slags större produktion. Man gör även en längre resa som hänger ihop med närliggande undervisning.

Mästaråret 2015 heter Hugin Human Creations

Med DemocracyToday.se var vi med i en tävling som heter Webbstjärnan, vi kom med bland de 27 bästa bidragen av över 2500 tävlande. Jonas Lindahl blev nominerad som lärare i tävlingen. Det andra bidraget, 2014, hette open-minds.se

Årskurs 8:a 2014 var också med i Webbstjärnan med sin sida ”GamesnPlay

Hur vi tänker att systempusslet hänger ihop:

Hugin skapar loss

Hugin analyserar samhället

För sjukanmälan:

Använd i första hand Skola24 enligt nedan.

Saknar du inloggning går det också bra att maila direkt till resp mentor.

skola24

När du anmäler frånvaro är det bäst att du använder skola24. Som vårdnadshavare ska du ha fått ett mail med inlogg till att själv kunna skriva in ditt barns frånvaro. Som elev har du tillgång till schema.

Personal

maj
Jag heter Majvår Waljus och har arbetat på skolan i snart tre år och mina ämnen som jag undervisar i är bild och slöjd. Jag är numera även arbetslagledare på högstadiet. Jag har ett stort intresse i att ämnesintegrera där utmaningen ligger i att försöka få ämnena att mötas i meningsfulla projekt. majvar@freinetskolanhugin.se

******************

Jag heter Lars Eineljung och arbetar på Hugin som lärare i matematik, NO och teknik. Jag har en krokig bana bakom mig där jag har arbetat med både teknik, hantverk och människor. Mitt mål är att försöka blanda teori, praktik och egna erfarenheter i mina ämnen för att öka intresset för naturkunskap som är ett så fascinerande ämne. lars@freinetskolanhugin.se

*******************

Jag heter Lina de Paulis och är lärare i svenska och bild. Jag jobbar på högstadiet och mellanstadiet. lina@freinetskolanhugin.se

********************

Louise Hallgren. Undervisar i spanska. louise.hallgren@freinetskolanhugin.se

******************

Nicklas Salmin. nicklas@freinetskolanhugin.se

********************

IMG_5422

Ida Bengtsson. Jag undervisar i Religion, Historia, Samhällskunskap, Geografi och Musik på högstadiet. Jag arbetar gärna med ämnesövergripande projekt och digitala verktyg i min undervisning. Elevens medbestämmande och elevens intressen är också centralt i min undervisning. Utöver mina ämnen är jag även intresserad av skolutvecklingsfrågor. ida@freinetskolanhugin.se

*********************

IMG_4870

Hej jag heter Anki Andersen och är resurs i 7-9 och jobbar även på fritids. Mitt arbete är att hjälpa de barn som behöver lite extra av olika skäl. För mig är det viktigt att alla barn känner sig trygga i sin skolgång och i sig själva. Man ska tycka att det är roligt att gå till skolan. anki@freinetskolanhugin.se