Digitala verktyg


Vi använder lärplattor och bärbara dator i alla klasser och barngrupper och ser digitala verktyg som en naturlig del av vår dag. Många av programmen (apparna) är sådana som elever och barn kan producera egna arbeten och de används också i kombination med andra material och verktyg. Man kan jämföra det med hur vi arbetar med ämnesövergripande tema, dvs att vi har ett tema/fokus där olika ämnen och arbetssätt kombineras för att få både bredd och djup i kunskapsinhämtningen.

Nedan är några av de program/appar som vi använder.

Ordbehandling, presentationer och digitalt berättande: Pages, Keynote, Google Apps, WordPress, Padlet, Prezi, Shadow Puppet, Puppet Pals och Bookcreator.

Film och animering: iMovie, Stop motion, Green Screen by do ink och Final Cut Pro X.

Musik: Garage Band och Logic Pro

Andra program: MinecraftEDU, Lego Mindstorms, Scratch.

Vilka program som används varierar beroende på ålder och fokus. Vi har samma lärplattform (Unikum) för förskola och skola och Unikum använder vi till nyhetsbrev, utvecklingssamtal, IUP, mentorspass, omdömen, bedömning, pedagogiska planeringar b la.

Vår användarberättelse på Unikum