Digitala verktyg


Vi använder lärplattor och bärbara dator i alla klasser och barngrupper och ser digitala verktyg som en naturlig del av vår dag. Många av programmen (apparna) är sådana som elever och barn kan producera egna arbeten och de används också i kombination med andra material och verktyg. Man kan jämföra det med hur vi arbetar med ämnesövergripande tema, dvs att vi har ett tema/fokus där olika ämnen och arbetssätt kombineras för att få både bredd och djup i kunskapsinhämtningen.

Varje år har vi temadagar: Huginhackar och Hugin mot näthat då hela skolan jobbar i åldersblandade grupper med programmering samt vett och etikett på nätet. Här är våra ”nätikett-ledstjärnor”

  • Var kritisk  Fundera på vad du läser, ser och hör på nätet.
  • Ljug inte  Använd ditt riktiga namn när du postar eller kommenterar.
  • Såra ingen  Tänk efter innan du skriver eller delar innehåll som handlar om andra än dig själv.
  • Säg till  Anmäl det som inte känns okej till hemsidan du ser det på, oavsett om det handlar om dig eller andra.

Vilka program/appar som används varierar beroende på ålder och fokus. Nedan är några av de som vi använder.

  • Ordbehandling, presentationer och digitalt berättande: Pages, Keynote, Google Apps, WordPress, Padlet, Prezi, Shadow Puppet, Puppet Pals och Bookcreator.
  • Film och animering: iMovie, Stop motion, Green Screen by do ink och Final Cut Pro X.
  • Musik: Garage Band och Logic Pro.
  • Andra program: MinecraftEDU, Lego Mindstorms, Scratch.

Vi har samma lärplattform (Unikum) för förskola och skola. Unikum använder vi bland annat till nyhetsbrev, utvecklingssamtal, IUP, mentorspass, omdömen, bedömning, pedagogiska planeringar. Följ länken nedan mer om Unikum.

Vår användarberättelse på Unikum