Dokument och länkar


Blanketter laddar du ner genom att klicka på dem:

Kan du inte öppna dokumenten kan du prova med en annan webbläsare, t.ex. Chrome.

ANSÖKAN OM ELEVLEDIGHET PÅ FREINETSKOLAN HUGIN (1)

iPAD och datorregler

Ipad regler HT18

Överklagande

Klagomålsblankett

Klagomålshantering

Återkoppling gällande skriftligt klagomål

Kvalitetsredovisning 16-17

Systematisk kvalitetsarbete förskolan 17-18

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Ansökan stimulansplats

Ansökan stimulansplats Word

Rutiner for läkemedelshantering samt utlämnande av läkemedel

Länkar

Freinetrörelsen

www.mimer.org

www.skolverket.se

www.norrtalje.se

GDPR