Dokument och länkar


Blanketter laddar du ner genom att klicka på dem:

Kan du inte öppna dokumenten kan du prova med en annan webbläsare, t.ex. Chrome.

ANSÖKAN OM ELEVLEDIGHET PÅ FREINETSKOLAN HUGIN (1)

Överklagande

Klagomålsblankett

Klagomålshantering

Återkoppling gällande skriftligt klagomål

Kvalitetsredovisning 16-17

Systematisk kvalitetsarbete förskolan 17-18

Systematiskt kvalitetsarbete 18-19

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Ansökan stimulansplats

Ansökan stimulansplats Word

Rutiner for läkemedelshantering samt utlämnande av läkemedel

Länkar

Freinetrörelsen

www.mimer.org

www.skolverket.se

www.norrtalje.se

GDPR