Elevhälsa


Elevhälsan på Freinetskolan Hugin har under läsåret 2013/14 utökas med en tjänst som vi kallar elevkoordinator. Bianca kommer att vara ett stöd för elever, lärare och föräldrar och hon har ett övergripande ansvar i kontakt med t.ex.  specialpedagoger, logopeder, BUP, socialkontoret, mfl Bianca kommer kan också konkret hjälpa elever med struktur och planering av arbeten.

Varje vecka samlas elevhälsateamet (EHT) för att stötta och hjälpa pedagogerna i sitt arbete. Teamet består idag av rektor, elevkoordinator, specialpedagog, kurator och skolsköterska.

Vid behov, tar rektor in hjälp från skolläkare Tomas Engvall och skolpsykolog Ingrid Gråberg.

Elevhälsateamet består av: 

Skolsköterska Marianne Smedmark är hos oss tisdagar 8-16.30 samt onsdagar  8-12.
marianne@freinetskolanhugin.se
Telefon: 0176-333907

Elevkoordinator och kurator Bianca Veschetti finns på skolan varje dag
bianca@freinetskolanhugin.se
Telefon: 0176-333908 

Specialpedagog Carina Johansson finns på skolan på tisdagar.
carina.johansson@freinetskolanhugin.se

Rektor Marita Sandin Larsson
marita@freinetskolanhugin.se
Telefon: 0176-33 39 01