Elevhälsa


Elevhälsan på Freinetskolan Hugin har under läsåret 2013/14 utökas med en tjänst som vi kallar elevkoordinator. Bianca kommer att vara ett stöd för elever, lärare och föräldrar och hon har ett övergripande ansvar i kontakt med t.ex.  specialpedagoger, logopeder, BUP, socialkontoret, mfl Bianca kommer kan också konkret hjälpa elever med struktur och planering av arbeten.

Varje vecka samlas elevhälsateamet (EHT) för att stötta och hjälpa pedagogerna i sitt arbete. Teamet består idag av rektor, elevkoordinator och skolsköterska. Kurator hålls informerad via veckovisa möten med elevkoordinatorn.

Vid behov, tar rektor in hjälp från skolläkare Tomas Engvall och skolpsykolog Ingrid Gråberg.

Elevhälsateamet består av: 

Skolsköterska Josephine Hässler är hos oss måndagar 8-15 samt tisdagar ojämna veckor mellan 10-14.
josephine@freinetskolanhugin.se
Telefon: 0176-333907

Elevkoordinator Bianca Veschetti finns på skolan varje dag
bianca@freinetskolanhugin.se
Telefon: 0176-333908 

Specialpedagog Majvår Waljus, lagledare 7-9
majvar@freinetskolanhugin.se
Telefon: 0176-333906

Kurator Benita Lindgren finns på skolan måndagar och tisdagar
benita@freinetskolanhugin.se
Telefon: 0176-33 39 10

Rektor Marita Sandin Larsson
marita@freinetskolanhugin.se
Telefon: 0176-33 39 01

unnamed

Skolsköterska Josephine Hässler. josephine@freinetskolanhugin.se

********************