Elevhälsa


Elevhälsan på Freinetskolan Hugin består av rektor, elevkoordinator/kurator/SYV, skolsköterska samt specialpedagog. Vid behov finns vår skolläkare Thomas Engvall samt vår skolpsykolog Ingrid Gråberg.

Varje vecka samlas elevhälsateamet (EHT) för att stötta och hjälpa pedagogerna i sitt arbete. Här planeras också en del av det främjande arbete som ska ske.

Elevhälsateamet består av: 

Skolsköterska Marianne Smedmark är hos oss tisdagar 8-16.30 samt onsdagar  8-12.
marianne@freinetskolanhugin.se
Telefon: 0176-333907

Elevkoordinator och kurator Bianca Veschetti finns på skolan varje dag
bianca@freinetskolanhugin.se
Telefon: 0176-333908 

Specialpedagog Carina Johansson finns på skolan på tisdagar.
carina.johansson@freinetskolanhugin.se

Rektor Lena Abbing
lena@freinetskolanhugin.se
Telefon: 0176-33 39 11