Förskola


Telefonnummer: 0176-333902

Förskolan Hugin består av en avdelning med idag 29 barn. Vi är 6 pedagoger på totalt 5,80%. Vi arbetar precis som skolan i arbetslag och med Freinet-pedagogiken som grund för undervisningen.
Lokalerna finns mitt i skolan, med eleverna runt om oss, något vi har nytta av då de kommer och läser för våra barn, eller leker ute tillsammans. Förskolan består av flera mindre rum, inredda för olika sorters lek. Vi har också ett eget litet kök där vi kan baka och göra enklare måltider med barnen.

På den ena sidan, Hugisarna, finns de yngsta barnen 1- ca 3 år. Vi ser till att materialet och miljön är anpassad efter dessa små barn och har verksamhet efter vad de behöver.

På den andra sidan finner vi de äldre barnen, Korparna ca 3-5 år. De arbetar precis som Hugisarna tematiskt. Här finner vi material och inredning som passar dem. God förberedelse för skolan!

Våra barn sover middag utomhus i egna vagnar och håller sig på så sätt friska och pigga! Vår skolgård delar vi med de övriga skolbarnen under en del av dagen med goda följder: de äldre barnen lär sig att ta hänsyn till och hjälper de mindre och de mindre barnen lär sig av de större.

Lika ofta som vi har utevistelse på den fina skolgården, med vattenlek, sandlåda, klätterställningar och studsmattor, går vi till flera närliggande parker och grönområden. Vi använder oss av närheten till stadens service samt omgivningarna. Verkligheten är vår lärobok! Vi arbetar aktivt med dokumentation och undersökningar med hjälp av våra iPads, med vilka vi filmar och tar bilder. De flesta bilder hamnar på barnens egna lärlogg på enhetens lärplattform Unikum.

Freinetpedagogiken genomsyrar vårt dagliga arbete både med de yngre och äldre barnen. Vi tar upp en röd tråd, som sedan följer hela förskoletiden och ända till årskurs 9:s slut både vad gäller hur våra teman byggs upp, hur vi har utvecklingssamtal, hur man lär sig tar ansvar osv Detta innebär en progression av lärande, från förskola till grundskoleslutet.

Varmt välkomna till oss!

 

 

Om du är intresserad av att ställa ditt barn i kö kan du använda Norrtälje kommuns webbtjänst för barnomsorg och skola: https://bou.norrtalje.se/Barnomsorg/inloggning.asp

Personal

Hej jag heter Carina Andersson. Jag älskar att göra kreativa saker. Så det får jag utlopp för på hantverksverkstäderna. Bakning är också något som jag tycker är roligt att lära ut.
carina.andersson@freinetskolanhugin.se

******************

Hej. Jag heter Ulrika Norrback, och arbetar som förskollärare. Mitt intresseområde är språk och matematikinlärning, och utmanar och väcker barnens nyfikenhet inom området.  Vi erbjuder en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet. Vi vill att barnen ska känna en lust att börja i skolan efter åren hos oss på Hugins förskola.
ulrika@freinetskolanhugin.se

*********************

Hej! Jag heter Angelica Jansson och är förskollärare på förskolan.
angelica@freinetskolanhugin.se
********************
Robin Nero.
robin@freinetskolanhugin.se
*