Förskola


Telefonnummer: 0176-333902

Förskolan Hugin består av en två avdelningar med idag totalt 29 barn. Vi är 5,80 pedagoger, tre på varje avdelning. På Hugisarnas sida arbetar Linda, Carina och Ulrika och barnen här är ca 1-3 år.

På den andra sidan arbetar Felicia, Robin och Angelica och här finner vi de äldre barnen, Korparna, ca 3-5 år.

Lokalerna finns mitt i skolan, i den allra äldsta delen. Vi ser till att materialet och miljön är anpassad efter ålder. På enheten finns också fler lokaler som vi har tillgång till bl.a musiksal, bibliotek, slöjdsal och hemkunskapskök.

Våra barn sover middag utomhus i egna vagnar och håller sig på så sätt friska och pigga!

Vår skolgård delar vi med de övriga skolbarnen under en del av dagen med goda följder: de äldre barnen lär sig att ta hänsyn till och hjälper de mindre och de mindre barnen lär sig av de större.

Lika ofta som vi tillbringar utevistelse på den fina skolgården,  med vattenlek, sandlåda, klätterställningar och studsmattor, går vi till olika närliggande parker och grönområden. Vi använder oss av närheten till stadens service. Verkligheten är vår lärobok!

Freinetpedagogiken genomsyrar vårt dagliga arbete både med de yngre och de äldre barnen. Vi startar den Röda tråden, som sedan följer hela förskoletiden och ända till årskurs nio. Detta innebär en progression av lärande, från förskola till grundskolans slut.

Varmt välkomna till oss!

 

Om du är intresserad av att ställa ditt barn i kö kan du använda Norrtälje kommuns webbtjänst för barnomsorg och skola: https://bou.norrtalje.se/Barnomsorg/inloggning.asp

Personal

******************

Hej. Jag heter Ulrika Norrback, och arbetar som förskollärare. Mitt intresseområde är språk och matematikinlärning, och utmanar och väcker barnens nyfikenhet inom området.  Vi erbjuder en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet. Vi vill att barnen ska känna en lust att börja i skolan efter åren hos oss på Hugins förskola.
ulrika@freinetskolanhugin.se

*********************

Hej! Jag heter Angelica Jansson och är förskollärare på förskolan.
angelica.jansson@freinetskolanhugin.se
Föräldraledig.
********************
Robin Nero.
robin@freinetskolanhugin.se
*