Förskola


Telefonnummer: 0176-333902

Förskolan Hugin består av en avdelning med idag 29 barn. Vi är 5 heltidsplacerade pedagoger samt en resurs för gruppen på 75 %. Totalt 6 personer.

Vi arbetar precis som skolan i arbetslag och med Freinetpedagogiken som grund för undervisningen.

Lokalerna finns mitt i skolan, i den allra äldsta delen. Här har vi inrett våra rum efter hur gamla våra barn är.
På den ena sidan, Hugisarna, finns de yngsta barnen 1- ca 3 år. Vi ser till att materialet och miljön är anpassad efter dessa små barn och har verksamhet efter vad dessa barn behöver.

På den andra sidan finner vi de äldre barnen, Korparna ca 3-5 år. De arbetar precis som Hugisarna tematiskt. Här finner vi material och inredning som passar. God förberedelse för skolan!

Freinetpedagogiken genomsyrar vårt dagliga arbete både med de yngre och äldre barnen. Vi tar upp en Röd tråd, som sedan följer hela förskoletiden och ända till årskurs nios slut. Detta innebär en progression av lärande, från förskola till grundskoleslutet.

Våra barn sover middag utomhus i egna vagnar och håller sig på så sätt friska och pigga!
Vår skolgård delar vi med de övriga skolbarnen under en del av dagen med goda följder: de äldre barnen lär sig att ta hänsyn till och hjälper de mindre och de mindre barnen lär sig av de större.
Lika ofta som vi har utevistelse på den fina skolgården, med vattenlek, sandlåda, klätterställningar och studsmattor, går vi till flera närliggande parker och grönområden. Vi använder oss av närheten till stadens service samt omgivningarna. Verkligheten är vår lärobok!

Varmt välkomna till oss!

Här arbetar vi aktivt med dokumentation och undersökningar med hjälp av våra iPads, med vilka vi filmar och tar bilder.

Följ gärna vår blogg
www.fskhugin.wordpress.com

Många sidor är skyddade med lösenord, då vi inte vill publicera bilder på barnen fritt, tanken är, förutom den pedagogiska dokumentationen, att föräldrar ska få en större inblick i sitt barns vardag.

 

Om du är intresserad av att ställa ditt barn i kö kan du använda Norrtälje kommuns webbtjänst för barnomsorg och skola: https://bou.norrtalje.se/Barnomsorg/inloggning.asp

Personal

Jag heter Yvonne Karsinger och jag är lagledare samt ansvarig för barnen som är 1-3 år. Det bästa jag vet är att berätta och läsa sagor! Älskar fantasi! Jag gillar att sjunga och trallar gärna och ofta så det hörs… Jag har lätt för att skratta och gör det gärna tillsammans med barnen! yvonne@freinetskolanhugin.se

********************

Hej jag heter Carina Andersson. Jag älskar att göra kreativa saker. Så det får jag utlopp för på hantverksverkstäderna. Bakning är också något som jag tycker är roligt att lära ut. carina.andersson@freinetskolanhugin.se

******************

Elin Hvatz. elin.hvatz@freinetskolanhugin.se

********************

Hej. Jag heter Ulrika Norrback, och arbetar som förskollärare på Huginsidan tillsammans med Yvonne och Carina. Mitt intresseområde är språk och matematikinlärning, och utmanar och väcker barnens nyfikenhet inom området.  Vi erbjuder en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet. Vi vill att barnen ska känna en lust att börja i skolan efter åren hos oss på Hugins förskola. ulrika@freinetskolanhugin.se

*********************

Hej! Jag heter Angelica Jansson och är förskollärare på förskolan . Jag kommer tillsammans med Elin och Tessan att ansvara för de äldre barnen, Korparna, från och med vårterminen 2018 tillsvidare. angelica@freinetskolanhugin.se
********************