GDPR


GDPR – General data protection regulation

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Det innebär att Personuppgiftslagen (PuL) upphör att gälla.

Det är numera omöjligt för en organisation att fungera utan handhavandet av personuppgifter och måste därför vara förtrogna med bestämmelserna i regelverket och hur det anpassas till den egna verksamhetsorganisationen. Vi har påbörjat arbetet och fortsätter kontinuerligt att förändra och förbättra.
Läs mer om GDPR:

https://skl.se/download/18.7512fffa15f1526e2d6aa71a/1508422972882/pm-skl-dataskyddsforordningen-GDPR.pdf