Hemarbete


Hemarbete på Freinetskolan Hugin

På Hugin föredrar vi ordet hemarbete, istället för läxor. Detta för att markera skillnaden och hur vi ser på arbetet som ibland måste ske utanför den reglerade timplanen. Vad är då skillnaden?

Med dagens läroplan ser vi att man utökat kunskapskraven, men inte timplanen. Om man strävar efter att få de högsta betygen krävs mer fördjupning och extra tid måste läggas till detta. Då kan hemarbete vara den tid man måste lägga till denna fördjupning, självklart med pedagogernas stöd och feedback.

I de yngre åldrarna handlar det oftast om färdighetsträning. Tiden för att läsa t.ex kan vara ett hemarbete där man dels gör överenskommelser med hela grupper, dels med enskilda elever.

I vissa fall kan hemmen användas som resurs vid t.ex intervjuer, där föräldrar/släktingar kan bidra på olika sätt, eller att man får till uppgift att tillaga en måltid (hkk) eller något annat där hemmet kan komplettera skolan och där denna information ger ett mervärde.

Då nya språk kommer in i undervisningen, moderna språk från åk 6, behövs mer tid än de två timmar i veckan som timplanen anger. Här behöver eleverna öva glosor och texter för att färdighetsträna. De gemensamma dialogerna sker i skolan.

I vissa ämnen använder vi flipped classroom. Det betyder att pedagoger gör en filminspelning, eller rekommenderar en inspelning som någon annan gjort inom ett område som man sedan går igenom tillsammans i skolan. Då kommer eleverna med en förförståelse och frågor till pedagogen utifrån vad man sett och det har visat sig vara en framgångsfaktor för många att ha gjort denna förberedelse.

På Hugin har vi också ”extrapass” en gång i veckan i alla stadier, där man kan få hjälp och stöd av pedagoger på plats i skolan. Denna timme ligger utanför timplanen och är öppen för alla som vill och behöver.

Vi har inte så många prov i traditionell mening. De prov som görs är mest i form av diagnostiska för att se hur man ligger till i förhållande till målen. De nationella proven i åk 3, 6 och 9 genomförs alltid.

Efter våra temaarbeten ingår redovisning. Den kan ske antingen på skoltid eller på eftermiddag/kvällstid. Här visar eleverna på olika sätt upp det man arbetat med för vårdnadshavare och andra intresserade. Redovisningar är något man ska delta i då det är en del av enhetens pedagogik. Ledighetsersättning ges då denna tid ligger utom timplanen.