Hitta till oss


Freinetskolan Hugin,  Lilla Brogatan 10, 761 30 Norrtälje

Vxl: 0176-333900

Expedition/rektor: 333901

Förskolan: 333902

Fritids: 333903

F-3: 333904

4-6: 333905

7-9: 333906

Ekonomi/skolsköterska: 333907

Koordinator och studie/yrkesvägledare: 333908

Köket: 333909

Kurator: 333910

info@freinetskolanhugin.se