Mästaråret 2015


Mästaråret på Freinetskolan Hugin
Eleverna i årskurs 9 på Freinetskolan Hugin i Norrtälje arbetar med ett större projekt under sin sista termin här på skolan. Projektet har det övergripande temat ‘demokrati’ där eleverna fritt väljer ett område de vill undersöka. Arbetsprocessen resulterar i en dokumentärfilm från varje projektgrupp som visas upp på biografen Royal i Norrtälje.

Årets filmer finns länkade längst ner på sidan.

Eleverna har ordet

Hej!

Vi går i årskurs 9 på Freinetskolanhugin Hugin i Norrtälje och består av 19 hängivna elever! Just nu jobbar vi med vårt sista stora projekt innan gymnasiet. Projektet handlar i grunden om demokrati och hur detta kan upprätthållas i samhället. Utifrån detta stora ämne, har vi delats upp i fyra olika grupper, där varje grupp valt egna områden att undersöka och förstå sig på och där varje grupp sammanställer det i en slutprodukt – en dokumentärfilm! Denna film kommer vi visa på en biograf i Norrtälje. På denna webbplats kommer ni få följa vår arbetsprocess med detta fantastiska arbete!

Tillvägagångssätt
Från skolan har vi fått låna filmkameror och diverse kamerautrustning. Med dessa i handen startar vi vårt arbete med att spendera en vecka i London för att intervjua och undersöka likheter och skillnader beroende på vart man bor i världen. Därmed kommer även det engelska språket in på ett bra sätt.

Vi är även vana och intresserade av att använda socialamedier, så vi kommer även kommunicera en hel del med er genom t.ex. Twitter och Instagram! Gå gärna in och kommentera våra inlägg!

(Se hashtag #freinetskolanhugin & #humancreations)

Upphovsrätt
Vi kommer att göra dokumentärfilm och då göra egen musik, bild och film själva och därmed så äger vi allt material och då kommer det vara vi själva som äger upphovsrätten till allt material. Vi undviker plagiering genom att hålla oss till källor där många gladeligen hjälper oss att skapa nytt material och söka hjälp från lärare som kan hålla oss på rätt inriktning till att undvika plagiat.

Pedagogisk koppling
Grundtanken i det här projektet är att arbeta med det som står att läsa i de övergripande mål som finns i vår kursplan Lgr 11. Sedan såg vi att det går att få in väldigt många olika kriterier från de olika ämnena som deltar i projektet. Tre ämneslärare jobbar med oss.

I skolverkets övergripande mål för grundskolan står att varje elev

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Varma hälsningar – eleverna i årskurs 9 på Hugin!

Do I Stand A Chance
Linda – Producent
Eira – Kameraman
Adam – Klippare
Benjamin – Klippare

Se vår film här!

 

Equilibrium
Emily – Producent, redigering, manus, reporter, kamera & musik
Evelina – Sociala medier, kamera & redigering
Johannes – Kamera & musik
Saga-Li – Reporter, manus & musik
Simon – Musik 

Se vår film här!

 

Inside faces
Charlotte – Manus, intervju & klippning
Ebba – Musik & kamera
Gustav – Kamera
Noak – Manus, intervju & klippning

Se vår film här!

 

Shout out prejudices
Rasmus C – Producent
Serena – Producent
Malin – Social media
Felix – Kamera
Rasmus S – Klippare & musik

Se vår film här!