Kalendarium


Vårterminen 2020

Torsdag 9 januari, terminens första skoldag. 

Onsdag 15 januari, Öppet hus 17.00-19.00.

Tisdag 28 januari stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Onsdag 5 februari, Huginrådet 18.30-20.00

Onsdag 12 februari, Allpersonalkonferens.
Kompetensutveckling för all personal. Då vi ber er
hämta era barn på förskola/fritids 14:30.

Tisdag 18 februari stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

v9 24-28 februari, sportlov. 

Tisdag 31 mars stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Måndag 6 april, Huginrådet 18.30-20.00

Onsdag 8 april, Filmpremiär åk 9 på biografen Royal 18.00

v16 13-17 april, påsklov.

Tisdag 28 april stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Onsdag 29 april, Allpersonalkonferens.
Kompetensutveckling för all personal. Då vi ber er
hämta era barn på förskola/fritids 14:30.

Fredag 22 maj, lovdag.

Tisdag 26 maj stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Onsdag 3 juni, hälsa på din nya klass dag.

Tisdag 2 juni stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Tisdag 9 juni, terminens sista dag. Skolavslutning 16.00.

Måndag 15 juni, utvärderingsdag för all personal. Stängt på förskola och fritids.

Höstterminen 2020

Måndag och tisdag 17-18 augusti, Uppstartsdagar för all personal,
måndag stängt på förskola/fritids, tisdag öppet med vikarier. 

Torsdag 20 augusti, terminens första skoldag.

v44 26-30 oktober, höstlov.

Tisdag 22 december, terminens sista dag.

Nybygge