Kalendarium


Vårterminen 2020

Torsdag 9 januari, terminens första skoldag. 

Onsdag 15 januari, Öppet hus 17.00-19.00.

Tisdag 28 januari stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Onsdag 5 februari, Huginrådet 18.30-20.00

Onsdag 12 februari, Allpersonalkonferens.
Kompetensutveckling för all personal. Då vi ber er
hämta era barn på förskola/fritids 14:30.

Tisdag 18 februari stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

v9 24-28 februari, sportlov. 

Tisdag 31 mars stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Måndag 6 april, Huginrådet 18.30-20.00

Onsdag 8 april, Filmpremiär åk 9 på biografen Royal 18.00

v16 13-17 april, påsklov.

Tisdag 28 april stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Onsdag 29 april, Allpersonalkonferens.
Kompetensutveckling för all personal. Då vi ber er
hämta era barn på förskola/fritids 14:30.

Fredag 22 maj, lovdag.

Tisdag 26 maj stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Onsdag 3 juni, hälsa på din nya klass dag.

Tisdag 2 juni stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Tisdag 9 juni, terminens sista dag. Eleverna slutar 12.00.

Måndag 15 juni, utvärderingsdag för all personal. Stängt på förskola och fritids.

Höstterminen 2020

Fredag 14 augusti, terminsplanering, stängt på fritids. Förskolan öppet som vanligt.

Måndag och tisdag 17-18 augusti, Uppstartsdagar för all personal.
Måndag (17/8) öppet med vikarier, tisdag (18/8) stängt på förskola/fritids. 

Torsdag 20 augusti, terminens första skoldag.

Tisdag 25 augusti stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Tisdag 29 september stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Tisdag 27 oktober stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

v44 26-30 oktober, höstlov.

Tisdag 24 november stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Tisdag 22 december stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Tisdag 22 december, terminens sista dag.

Vårterminen 2021

Torsdag 7 januari terminsplanering, stängt på fritids och förskolan.

Tisdag 26 januari stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Tisdag 23 februari stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Tisdag 30 mars stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Tisdag 27 april stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Tisdag 25 maj stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Måndag 14 juni, utvärderingsdag för all personal. Stängt på förskola och fritids.

Nybygge