Kö till Freinetskolan/ Freinetförskolan Hugin


Intresserade av en plats på skolan, förskolan eller fritids?

För plats till förskola:
Du ställer ditt barn i kö till förskolan via kommunens e-tjänst. Kötiden räknas från den dag du gör ansökan.

https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/forskola/soka-plats-i-forskola-och-familjedaghem/

För plats till fritidshem:
Du ställer ditt barn i kö till fritidshemmet via kommunens e-tjänst. 

https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/grundskola/soka-plats-i-fritidshem2/

För plats till förskoleklass och grundskola:
Freinetskolan Hugin tillämpar egen köhantering för plats till förskoleklass och grundskola. 

Skicka ett mail till info@freinetskolanhugin.se. Vi behöver barnets namn och personnummer (sex siffror), mail samt telefon till båda vårdnadshavare. Tänk på att du som vårdnadshavare är ansvarig för att dina kontaktuppgifter är aktuella.

När det finns en plats ledig hör vi av oss.

Köhantering
Kölistans ordning bestäms av då anmälan kom till skolan.

Förtur
Barn som har syskon på förskolan eller skolan. 
Barn som går på förskolan har förtur till förskoleklass.