Operation Dagsverke


På FN-dagen, Tisdag den 24 oktober 2017 hade vi
Operation Dagsverke igen!


Operation Dagsverke
En dag om året lämnar elever skolbänken för att samla in pengar till skolbyggen och utbildningsprojekt i andra länder. I över 50 år har Operation Dagsverke haft samma grundtanke – att utbildning är en rättighet som alla ska få ta del av, oavsett resurser och förutsättningar.

Vad är UNICEF?
UNICEF är FN:s barnfond som arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen. De kämpar för att barn ska skyddas från krig och övergrepp och få tillgång till rent vatten, näring, utbildning, vaccin, hälsovård och skola. De barn som har störst behov prioriteras. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.

VAD Kan eleverna göra ?
Det finns många sätt att genomföra ett lyckat Operation Dagsverke. Höra med vänner och bekanta, familjer och grannar om det finns något arbete att kan utföra. Man kan också höra med kommunen eller företag i närheten om de behöver ett dagsverke. Det går också utmärkt att arbeta hemma.

Fler tips:
• Var barnvakt
• Putsa fönster
• Klipp grannens gräsmatta
• Ha en show på skolan
• Sälj bröd och bullar
• Sortera papper på någons kontor
• Spela flöjt på gator och torg
• Skramla bössa
• Hjälp till i den lokala butiken

Rekommenderade insamlingssummor
UNICEF har valt att inte rekommendera några summor då det viktigaste är att alla engagerar sig. Ingen ska känna sig tvingad att betala mer än vad de har råd med och inga föräldrar ska avkrävas pengar från skolan. Däremot är det viktigt att poängtera att elever inte ska användas som billig arbetskraft.

Pengarna gick i år till:
2017 års Operation Dagsverke gick till UNICEFs utbildningsprogram i Namibia. Operation Dagsverke kommer att bidra till den del av programmet som går till att skolelever får ökad kunskap om hur de skyddar sig och kan leva med hiv. Tillsammans lyckades vi samla in 33 800 kr! Suveränt!

Operation Dagsverke 2016
2016 års Operation Dagsverke gick till UNICEFs utbildningsprogram i Mongoliet. Den del av programmet som OD stödjer har som mål att fler barn med funktionsnedsättningar ska kunna gå i skolan. Insamlingen landade på 20 572 kr. Stort tack!

Operation Dagsverke 2015
2015 års projekt syftade till att förbättra tillgången till vatten och toaletter på skolor i Tanzania. Denna gång lyckades vi samla in 28 277 kr. Bra jobbat alla!!!

Operation Dagsverke 2014
2014 gick pengarna från Operation Dagsverke till UNICEFs program för barns rätt till utbildning i Moçambique. Ungefär 650 000 barn i
Moçambique börjar aldrig skolan. Vi jobbade ihop 26 302 kr. Stort tack till alla som var med och bidrog!

0-1

Lär mer om Operation dagsverke på:
https://unicef.se/storverk