Operation Dagsverke


Fredagen den 20 maj 2016 hade vi
Operation Dagsverke igen!


Operation Dagsverke
En dag om året lämnar elever skolbänken för att samla in pengar till skolbyggen och utbildningsprojekt i andra länder. I över 50 år har Operation Dagsverke haft samma grundtanke – att utbildning är en rättighet som alla ska få ta del av, oavsett resurser och förutsättningar.

Pengarna gick i år till:
2016 års Operation Dagsverke går till UNICEFs utbildnings-program i Mongoliet. Den del av programmet som OD stödjer har som mål att fler barn med funktionsnedsättningar ska kunna gå i skolan.

Vad är UNICEF?
UNICEF är FN:s barnfond som arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen. De kämpar för att barn ska skyddas från krig och övergrepp och få tillgång till rent vatten, näring, utbildning, vaccin, hälsovård och skola. De barn som har störst behov prioriteras. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.

VAD Kan eleverna göra ?
Det finns många sätt att genomföra ett lyckat Operation Dagsverke. Höra med vänner och bekanta, familjer och grannar om det finns något arbete att kan utföra. Man kan också höra med kommunen eller företag i närheten om de behöver ett dagsverke. Det går också utmärkt att arbeta hemma.

Fler tips:
• Var barnvakt
• Putsa fönster
• Klipp grannens gräsmatta
• Ha en show på skolan
• Sälj bröd och bullar
• Sortera papper på någons kontor
• Spela flöjt på gator och torg
• Skramla bössa
• Hjälp till i den lokala butiken

Rekommenderade insamlingssummor
UNICEF har valt att inte rekommendera några summor då det viktigaste är att alla engagerar sig. Ingen ska känna sig tvingad att betala mer än vad de har råd med och inga föräldrar ska avkrävas pengar från skolan. Däremot är det viktigt att poängtera att elever inte ska användas som billig arbetskraft.

Lär mer om Operation dagsverke på:
http://unicef.se/operationdagsverke

Operation Dagsverke 2015
2015 års projekt syftade till att förbättra tillgången till vatten och toaletter på skolor i Tanzania. Denna gång lyckades vi samla in 28 277 kr.

vatten-tanzania-od-080-kopia-jpg_30412d337608829d-575

 

 

 

 

 

©UNICEF

Operation Dagsverke 2014
Tisdagen den 20 mars 2014 hade vi Operation Dagsverke på skolan.
Vi jobbade ihop 26 302 kronor. Stort tack till alla som var med och bidrog!

IMGP4765IMGP4780IMGP4770

0-1