Rektor har ordet


Rektor Marita Sandin Larsson. Vill ni nå mig finns jag på:
marita@freinetskolanhugin.se
telefon: 0176-333901 eller 0707-324224
twitter: @rektormarita

Om mig och Hugin. Hösten 2006 var jag med och startade Hugin som då var en avdelning till Freinetskolan Mimer. Skolan behövdes, eftersom kön till Mimer var mycket lång. Ansökan om att bli en egen enhet skickades till Skolverket och Hugin blev sin egen 1 augusti 2008, då också vår förskola startade.

Att leda arbetet med att bygga upp Freinetskolan Hugin har varit mycket stimulerande och utmanande. Efterhand har personalstyrkan utökats och HT-2012 hade vi till sist en fullt utbyggd f-9-skola. Under tiden Hugin byggdes upp, gick jag rektorsutbildningen i Uppsala, som avslutades nov-09. Jag tog också magisterexamen jan-10 inom didaktik.

Under uppbyggnaden av skolan har arbetet med digitala verktyg utvecklats, inte bara här utan runtom i världen. Hugin ligger i framkant i detta användande och vi ser till att använda oss av omdefinierat lärande. Alltså se hur vi når eleverna på många olika sätt genom att skapa utmanade uppgifter där vi använder digitala verktyg.

Det är av stor vikt att man har kunskap om vårt sätt att arbeta, eftersom många inte känner igen sig, här är det olikt den skola man själv gick i. Därför har vi föräldrautbildning varje höst för våra nya familjer. Dels berättar vi om vilka styrdokument vi har att förhålla oss till, dels hur vi, med vårt freinetiska sätt att tänka, arbetar konkret mot kunskapskraven.

På skolan har vi organiserat oss i arbetslag. Varje arbetslag har en arbetslagledare, och varje elev hos oss har en mentor. Detta innebär att jag som rektor/förskolechef, har delegerat mycket till respektive arbetslag. Denna organisation fungera mycket väl, då jag också får mer tid att arbeta med pedagogisk handledning. Att hålla hög kvalitét på undervisning och utbildning är viktigt, och vi arbetar ständigt tillsammans för att höja den.


Marita Sandin Larsson. Jag är rektor och förskolechef på enheten och jag tycker dialogen är viktig, både med elever, personal och föräldrar. Jag leder skolans elevråd och föräldrarådet, där vi samtalar om sådant som är viktigt för hela enheten.

Jag är också mycket intresserad av skolutveckling och hur vi förbereder våra elever på bästa sätt för framtiden. Arbetet med digitala verktyg t.ex. är något som jag tycker är en förmåga våra elever behöver hantera. Både tekniskt och hur man uttrycker sig och förhåller sig källkritisk.

Jag sitter också i styrelsen för Idéburen skolas Riksförbund, en organisation som tar vara på just idéburna och icke-vinstgivande skolor.

marita@freinetskolanhugin.se

********************