Studie- och yrkesvägledning


SYV i alla stadier

Freinetpedagogiken innebär bland annat att använda verkligheten som lärobok och att arbeta med studie- och yrkesvägledning ämnesöverskridande genom alla stadier på skolan blir då en självklarhet. Det är en del av vårt arbete som i slutänden ska leda till medvetna och väl underbyggda val till gymnasiet.

Redan i förskolan sysslas det med högläsning, lekar och spel som handlar om yrken och olika yrkesgrupper.

I F-klass – Åk 3 jobbar vi med yrkesorientering på varierande sätt.  Bland annat får eleverna gå ut och intervjua olika yrkesgrupper som sedan redovisas på olika vis. Genom lekar och spel bräddar de sina kunskaper om vägar hur man på olika sätt når olika yrken.

I Åk 4 – 6 Fördjupas yrkeskännedomen ytterligare genom besök på föräldrars arbetsplatser och jobbskuggning. Eleverna får jobba med olika problemlösningar som kan finnas på arbetsplatsen. Här ingår både praktiska övningar och olika undersökningsområden för att ytterligare fördjupa och öka förståelsen för både hur en arbetsplats kan fungera, vad som krävs i olika yrken och hur det går till när man får ett jobb.

I åk 7 – 9 får eleverna bland annat pröva på hur det kan vara att starta ett eget företag. Här synliggörs också egenskaper, intressen och förmågor som leder till större självkännedom vilket behövs för att kunna göra ett medvetet och väl underbyggt val.

Fritids fördjupar och kompletterar arbetet genom olika aktiviteter som både direkt och indirekt är kopplat till självkännedom, yrkeskunskap och varför man gör olika val i livet.  Helt enkelt gör vi eleverna medvetna om vilka olika delar ett val består av. Det kan vara så enkelt som att veta varför man väljer äpple framför banan på mellis…

Genom alla stadier arbetar eleverna med digitala forum och verktyg.

Jag heter Bianca Veschetti och är elevkoordinator och studie- och yrkesvägledare här på Hugin. Tillsammans med elevhälsoteamet arbetar jag med att stödja elever så att de kan hitta sina förmågor och nå sina mål. Jag har också hand om informationen gällande 9:ornas gymnasieval, som innebär att jag har vägledningssamtal enskilt och i grupp. Som elev eller förälder är du alltid välkommen att kontakta mig med frågor eller funderingar. bianca@freinetskolanhugin.se

********************