Välkommen


Vi tror på nyfikenhet och att alla vill lära oavsett om det är på skolan, i naturen, på stadsvandring eller på internet. I enlighet med vår pedagogik tror vi på eget ansvar och dialog, det är ett förhållningssätt som vi tror bidrar till ett demokratisk fostrande.  Vi förbereder unga människor i denna föränderliga värld och vi använder moderna och traditionella verktyg för lärande. Detta gör vi med ett kontinuerligt fokus på forskning och använder oss av modeller som bidrar till ett förändrat lärande eller ett omdefinierat lärande.

Detta betyder att Internet, multimedia och mobila enheter för kommunikation och kreativitet ingår i vårt sätt att arbeta. Likaväl som böcker, lera, pennor, färger och papper. Det handlar inte om att utesluta något utan att komplettera och utveckla. Vi strävar efter att de verktyg, analoga som digitala, unga och vuxna arbetar här på Hugin används efter det syfte man eftersträvar i alla olika former av lärande.

Här har vi nära till parker, bibliotek, konsthall, simhall m.m. Vi har också busstationen nära, och tar oss lätt ut på lite längre utflykter, med Stockholm och Uppsala inom en timmes resa.

Graffiti 7-9FritidsF-3