Välkommen till Freinetskolan Hugin

Vi är en f-9-skola med förskola, belägen i centrala Norrtälje i lokaler som varit skolbyggnader sedan 1800-talets mitt. Freinetskolan Hugin värnar om småskalighet och ser alla barn som allas barn.

Våra pedagoger utmanar och stimulerar barnen, både på grupp- och på individnivå.

Välkommen att navigera runt på vår hemsida för att läsa mer om vårt specifika arbetssätt vad gäller bl.a. sokratiska samtal, tematiskt arbete, elevledda utvecklingssamtal m.m.

Skolavslutning

På onsdag den 8 juni är det skolavslutning. Skoldagen slutar 12.00. Själva skolavslutning är i Societetsparken kl. 16.00. Välkomna dit!

Utsikt

Förskolan Hugin ute på promenad.

Fritids

Hugins fritids består av två avdelningar, Månen (F-1) och Solen (2-5).

F-3

F-3 består av drygt 80 elever, som är indelade i förskoleklass respektive åk 1, 2 och 3.

F 4-6

Mellanstadiet befinner sig på plan två i skolans norra flygel. Här finns totalt 72 elever och våra grupper är åldershomogena.

F 7-9

F-3 består av drygt 80 elever, som är indelade i förskoleklass respektive åk 1, 2 och 3.

Fritids

Fritids

Hugins fritids består av två avdelningar, Månen (F-1) och Solen (2-5).

I verksamheten arbetar vi utifrån läroplanen i både organiserade aktiviteter och fri lek. Aktiviteterna består av utflykter, verkstäder och lekaktiviteter. 

F-3

F-3

F-3 består av drygt 80 elever.

F-3 består av drygt 80 elever, som är indelade i förskoleklass respektive åk 1, 2 och 3.

4-6

4-6

Mellanstadiet befinner sig på plan två i skolans norra flygel.

Här finns totalt 72 elever och våra grupper är åldershomogena. Till varje klass finns två mentorer. 

7-9

7-9

Åk 7-9 på Hugin består av 75 elever och ligger i den södra flygeln.

Hos de äldre eleverna ökar ansvaret och uppgifterna fördjupas. Vi fortsätter att arbeta med tema i åk 7 och 8.

Rektor

Jag heter Lena Abbing och är rektor på Freinetskolan Hugin sedan ht-20.

Rektor

Lena Abbing
lena@freinetskolanhugin.se
0176-333911

Bianca Veschetti

Elevkoordinator åk 7-9 och kurator

Elevkoordinator åk 7-9 och kurator

Bianca Veschetti
bianca@freinetskolanhugin.se
0176-333908

Teresa Sundström

Elevkoordinator och speciallärare åk F-6

Elevkoordinator och speciallärare åk F-6

Teresa Sundström
teresa@freinetskolanhugin.se
0176-33 39 12

Skolsköterska

Marianne Smedmark

Skolsköterska

Marianne Smedmark
marianne@freinetskolanhugin.se
0176-333907