Välkommen till Freinetskolan Hugin

Vi är en f-9-skola med förskola, belägen i centrala Norrtälje i lokaler som varit skolbyggnader sedan 1800-talets mitt. Freinetskolan Hugin värnar om småskalighet och ser alla barn som allas barn.

Våra pedagoger utmanar och stimulerar barnen, både på grupp- och på individnivå.

Välkommen att navigera runt på vår hemsida för att läsa mer om vårt specifika arbetssätt vad gäller bl.a. sokratiska samtal, tematiskt arbete, elevledda utvecklingssamtal m.m.

Skolavslutning

På onsdag den 8 juni är det skolavslutning. Skoldagen slutar 12.00. Själva skolavslutning är i Societetsparken kl. 16.00. Välkomna dit!

Utsikt

Förskolan Hugin ute på promenad.

Fritids

Hugins fritids består av två avdelningar, Månen (F-1) och Solen (2-5).

F-3

F-3 består av drygt 80 elever, som är indelade i förskoleklass respektive åk 1, 2 och 3.

F 4-6

Mellanstadiet befinner sig på plan två i skolans norra flygel. Här finns totalt 72 elever och våra grupper är åldershomogena.

F 7-9

F-3 består av drygt 80 elever, som är indelade i förskoleklass respektive åk 1, 2 och 3.

Rektor

Jag heter Lena Abbing och är rektor på Freinetskolan Hugin sedan ht-20.

Bianca Veschetti

Elevkoordinator åk 7-9 och kurator

Teresa Sundström

Elevkoordinator och speciallärare åk F-6

Skolsköterska

Marianne Smedmark