Om oss

I augusti 2008 flyttade Freinetskolan Hugin in, efter att ha tillbringat 2 år högst upp i Kulturskolans lokaler. Antalet elever var då 88 i årskurserna f-5. tanken var att så småningom flytta in i en nybyggd skola i Färsna, ritningar fanns som White arkitekter hade gjort. Problemet var att det drog ut på tiden med markanvisningen och att projektet med nybyggnation blev mycket kostsamt.

Efter tre år beslöts, med många föräldrars goda minne, att vi skulle bli kvar i lokalerna. Nu hade Hugin växt och de lokaler som först inte kunde hyras, den södra flygeln, hade efter ett och ett halvt år tagits i bruk.

Skolan fortsatte att växa och 2012 insåg alla att en utbyggnad måste ske. Fler klassrum, matsal och kök fanns på önskelistan. Så arbetet startade och många varianter på klassrum fick ordnas. En klass i biblioteket, en i musiksalen, alla fick äta på papperstallrikar i klassrummen, kökspersonalen fick diska i det pyttelilla diskutrymmet på nedre plan. Skolgården blev ännu mindre då den också var byggarbetsplats. Rasterna fick planeras och förläggas till Societetsparken.

Men till slut stod bygget klart 2013 med fina lokaler och fungerande mottagningskök.

Skolgården fick sitt stora lyft 2017

Marita Sandin Larsson

ps Spöket, fru Holmers, finns enligt flera utsagor kvar. Man har anat och kunnat förnimma henne, flera personer vittnar om detta, dock inte av undertecknad. ds