Vår pedagogik

På freinetskolorna Mimer och Hugin under det gemensamma Mimer Akademien har vi en syn på lärande som innebär att:

  • alla barn är vinnare
  • alla barn behöver mötas av vuxna som tycker om barn
  • intellekt, kunskap och bildning utvecklas genom barnens trevande försök och egna forskning i natur och samhälle
  • kunskap utvecklas i mötet med andra genom gemensam reflektion och dialog
  • barnet utvecklas genom tydlig vägledning av pedagoger med större erfarenhet och kunskap
  • kreativitet, skapande och lust att lära utvecklas där glädje, skratt och utmaningar finns
  • demokratiska människor utvecklas genom att barnet har inflytande och ansvar över det egna lärandet
  • barn behöver struktur och ordning i arbetet och i samvaron med andra
  • endast en skola utan översitteri och trakasserier kan skapa lyckliga människor

 

Den bästa utvecklingsmiljön skapas när barn, föräldrar och personal arbetar mot samma mål

Därför har Mimer Akademiens fri- och förskolor en familjär småskalighet för barn och ungdomar i åldrarna ett till sexton år. De är också lagom stora för att alla ska kunna varandras namn. Alla möts över åldersgränserna. Barn och ungdomar lär sig tillsammans utvärdera och förbättra sitt gemensamma arbetsklimat.

Freinetpedagogiken ger en tydlig struktur genom vilken barnens färdigheter tränas. Alla barn och ungdomar kan se och följa sin utveckling genom olika typer av uppföljningar. Med stigande ålder ökar inslaget av tematiskt arbete och barnens ansvar för sitt eget arbete. Under sitt sista skolår använder ungdomarna sin kunskap i en rad tvärvetenskapliga projekt.

På Mimer Akademien arbetar engagerade, insiktsfulla och välutbildade pedagoger för att varje barn ska kunna utvecklas på bästa sätt.

Framtiden skapas nu. På Mimer Akademien.

Den röda tråden

 

 

 

Se en film vi är med i och som Coompanion använder sig av i sitt arbete att beskriva idéburna företag: