Börja på Hugin

Intresserade av en plats på förskolan, skolan eller fritids?

Förskola:

För plats till förskolan ställer du ditt barn i kö till förskolan via kommunens e-tjänst. Kötiden räknas från den dag du gör ansökan.

https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/forskola/soka-plats-i-forskola-och-familjedaghem/

Fritidshem:

För plats till fritids ställer du ditt barn i kö till fritidshemmet via kommunens e-tjänst.

https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/grundskola/soka-plats-i-fritidshem2/

Förskoleklass och grundskola:

Freinetskolan Hugin tillämpar egen köhantering för plats till förskoleklass och grundskola.

Skicka ett mail till info@freinetskolanhugin.se. Vi behöver barnets namn och personnummer (sex siffror), mail samt telefon till båda vårdnadshavare. Tänk på att du som vårdnadshavare är ansvarig för att dina kontaktuppgifter är aktuella.

När det finns en plats ledig hör vi av oss.

Köhantering

Kölistans ordning bestäms av då anmälan kom till skolan.

Förtur

Barn som har syskon på förskolan eller skolan.

Barn som går på förskolan har förtur till förskoleklass.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter hanteras enligt GDPR. Uppgifterna behövs för att administrera vår kö.