Kalendarium

Vårterminen 2021

Torsdag 7 januari terminsplanering, stängt på fritids och förskolan.

Måndag 11 januari, terminens första skoldag.

Tisdag 26 januari stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Tisdag 23 februari stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

V9 1-5 mars, sportlov.

Tisdag 30 mars stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

V14 6-9 april, påsklov.

Tisdag 27 april stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Fredag 14 maj, lovdag. Förskolan och fritids öppet.

Tisdag 25 maj stänger fritids och förskolan 16.00 pga planering.

Torsdag 10 juni skolavslutning

Måndag 14 juni utvärderingsdag för all personal. Stängt på förskola och fritids.

Höstterminen 2021

Torsdag och fredag 12-13 augusti har personalen uppstartsdagar.
Förskolan och fritids är stängd på torsdagen. Fredag öppet med vikarier.

Tisdag 17 augusti, terminens första skoldag.

V44 1-5 november, höstlov.

Onsdag 22 december, skolavslutning.