7-9

Åk 7-9 på Hugin består av 75 elever och ligger i den södra flygeln.

Hos de äldre eleverna ökar ansvaret och uppgifterna fördjupas. Vi fortsätter att arbeta med tema i åk 7 och 8. I åk 7 har vi även projektet Draknästet, och i åk 8 har eleverna prao. I åk 9 ligger fokus istället på att förbereda eleverna inför kommande gymnasiestudier samt Mästarårsprojektet. Då får eleverna visa sina kunskaper genom att göra en dokumentärfilm och vi gör en resa som hänger ihop med projektet.

Eleverna har egna datorer eller iPads som viktiga arbetsverktyg. Vi använder digitala läromedel liksom böcker. I undervisningen försöker vi variera arbetsmetoder och innehåll. Vårt mål är att våra elever ska gå ut Hugin med självkänsla och framtidstro samt goda kunskaper.

Åk 7-9 på Instagram: @hugin_hogstadiet, @huginskaparloss

Sjukanmälan:
När du anmäler frånvaro är det bäst att du använder Skola24. Som vårdnadshavare ska du ha fått ett mail med egen inloggning så att du själv kan föra in ditt barns frånvaro. Som elev har du tillgång till schema i Skola24.
Saknar du inloggning går det också bra att maila direkt till respektive mentor.

Telefonnummer 0176-333906 (arbetsrum)

E-post:

Åk 7: malin@freinetskolanhugin.se, camila@freinetskolanhugin.se
Åk 8: lars@freinetskolanhugin.se, anna@freinetskolanhugin.se
Åk 9: madelene@freinetskolanhugin.se, eva.kakoz@freinetskolanhugin.se, majvar@freinetskolanhugin.se

petra@freinetskolanhugin.se

 

Tre elever i åk 9 gjorde en film till Konstmarknaden 2023

Personalen, från vänster:
Eva Kakoz, Camila Alves, Madelene Sandin, Bianca Veschetti
Anna Söderblom, Majvår Waljus, Petra Berglund, Lars Eineljung

Ej med på bild: Malin Dahlin, Felicia Ackfjärd och Victor Jegreus.

 

Mästarårsprojektet, åk 9
Eleverna i åk 9 arbetar med ett större projekt under sin sista termin på skolan. Projektets tema är demokrati och utifrån det får eleverna fritt välja ett område de vill undersöka. Arbetsprocessen pågår under hela terminen och eleverna arbetar gruppvis och med dokumentärfilmer. Filmerna visas för inbjudna samt allmänheten på biografen Royal i Norrtälje.

Se filmerna från VT24:

Se filmerna från VT23: