7-9

Åk 7-9 på Hugin består av 75 elever och ligger i den södra flygeln. 

Hos de äldre eleverna ökar ansvaret och uppgifterna fördjupas. Vi fortsätter att arbeta med tema i åk 7 och 8. I åk 7 har vi även projektet Draknästet, och i åk 8 har eleverna prao. I åk 9 ligger fokus istället på att förbereda eleverna inför kommande gymnasiestudier samt Mästarårsprojektet. Då får eleverna visa sina kunskaper genom att göra en dokumentärfilm och vi gör en resa som hänger ihop med projektet.

Eleverna har egna datorer eller iPads som viktiga arbetsverktyg. Vi använder digitala läromedel liksom böcker. I undervisningen försöker vi variera arbetsmetoder och innehåll. Vårt mål är att våra elever ska gå ut Hugin med självkänsla och framtidstro samt goda kunskaper.

Åk 7-9 på Instagram: @hugin_hogstadiet, @huginskaparloss

Sjukanmälan:

När du anmäler frånvaro är det bäst att du använder Skola24. Som vårdnadshavare ska du ha fått ett mail med egen inloggning så att du själv kan föra in ditt barns frånvaro. Som elev har du tillgång till schema i Skola24.

Saknar du inloggning går det också bra att maila direkt till respektive mentor. 

Telefonnummer 0176-333906 (arbetsrum)

Mästarårsprojektet, åk 9

Eleverna i åk 9 arbetar med ett större projekt under sin sista termin på skolan. Projektets tema är demokrati och utifrån det får eleverna fritt välja ett område de vill undersöka. Arbetsprocessen pågår under hela terminen och eleverna arbetar gruppvis och med dokumentärfilmer. Filmerna visas för inbjudna samt allmänheten på biografen Royal i Norrtälje.

Personal:

Jag heter Majvår Waljus och har arbetat på skolan sedan ht 2010. Jag undervisar inom ämnena bild och slöjd på högstadiet och är även arbetslagsledare. Jag har ett stort intresse inom mina ämnen förstås, men även inom att ämnesintegrera. Jag är utbildad specialpedagog, och även om min anställning inte har sin huvudpunkt där just nu, så ligger det här området mig varmt om hjärtat. Vill och tror på att alla elever kan lyckas!

majvar@freinetskolanhugin.se

Jag heter Lars Eineljung och arbetar på Hugin som lärare i matematik, NO och teknik. Jag har en krokig bana bakom mig där jag har arbetat med både teknik, hantverk och människor. Mitt mål är att försöka blanda teori, praktik och egna erfarenheter i mina ämnen för att öka intresset för naturkunskap som är ett så fascinerande ämne. 

lars@freinetskolanhugin.se

Jag heter Malin Dahlin Och har arbetat på hugin 2018-2019 och nu igen sedan 2020. Jag arbetar i 7-9 laget och brinner för idrott , So och Engelska. Idrotten har jag levt med hela mitt liv eftersom jag själv varit elitidrottare. Tycker mycket om diskussioner och samtal.

malin@freinetskolanhugin.se

Jag heter Madelene Sandin och har arbetat på Hugin sedan 2010. Numera arbetar jag i 7-9-laget och ansvarar för en del av svenskundervisningen. Dessutom undervisar jag i historia och samhällskunskap. Jag sitter sedan några år tillbaka med i styrelsen för skolans ekonomiska förening. 

madelene@freinetskolanhugin.se

Jag heter Anna Söderblom och har arbetat på Hugin sedan höstterminen -18 efter att ha arbetat i olika stockholmsskolor i närmare 30 år. Nu är jag dock Norrtäljebo sedan 2018 och hade turen att få jobb här på Hugin. Här undervisar jag i engelska och franska

anna@freinetskolanhugin.se

Jag heter Camila Alves och arbetar som lärare i svenska och spanska. Jag har  varit på Hugin sedan 2018 men har tidigare arbetat på flera olika högstadieskolor i Stockholm och Norrtälje. 

camila@freinetskolanhugin.se

JJag heter Eva Kakoz och arbetar  som  matematiklärare och speciallärare i matematik samt resurs i NO på högstadiet sedan ht-2017. Mitt mål är att väcka mer intresse  för matematiken hos eleverna för att de kunna utveckla sina studier i framtiden.

eva.kakoz@freinetskolanhugin.se