Sokratiska samtal

Sokratiska samtal infördes på freinetskolorna runt år 2000. Dåvarande rektor Ann Pihlgren forskade då om vad som sker då man har dessa samtal, och hennes forskning innebar att flera i personalen deltog som forskningsassistenter, bl a Marita Sandin Larsson.

Det var en självklarhet att samtalen skulle fortsätta på Hugin, då man sett många fantastiska effekter av dem. Att få igång tänkande, att våga stå för sin åsikt, att våga pröva en ny tanke, att lyssna till vad kamraterna tycker och tänker, att ordförråd och läsförståelse ökar, att inte ta ”sanningar” för givet ja, allt detta och mer därtill framkom i Anns forskning.

Samtalen går till så att en samtalsledare, oftast pedagogen, väljer ut en text, bild eller film, som gärna tar upp något aktuellt som skett/sker. Samtalsledaren förbereder med frågor, som ser lite olika ut. En del är rena faktafrågor på texten, andra värderingsfrågor, vad man själv tänker och tycker då man fått texten till sig.

Samtalet sker i grupp, helst inte större än 12-15 personer, och man sitter i ring så att alla ser varandra. Det finns regler för hur man beter sig under samtalet, vilket också skapar trygghet. Det är ingen debatt som man ska vinna, utan ett gemensamt utforskande av texten. Därför sätter man upp både individuella mål och gruppmål, som sedan utvärderas efter samtalet.

Dessa samtal sker även i personalgruppen 3-4 gånger per år. Effekterna är slående, hur man hjälper varandra vidare i tänkande och förståelse och hur man lär känna varandra på ett annat sätt, till nytta inte bara för individen, utan också för arbetsklimatet.

Här kan man läsa mer, och även lyssna till Ann på en podcast, där hon berättar mer om sin forskning och hur hon tänker om detta sätt att samtala. http://igniteresearch.org/sv/category/sokratiska-samtal/

”Pedagoger som lär sig tänka, får elever som lär sig och tänker”

Nedan är tre filmer som finns på Skolverkets hemsida och ingår i lärarmodulen ”Delaktighet och inflytande i undervisningen.” Filmerna är exempel på hur vi och vår systerskola Mimer arbetar med Sokratiska samtal. Filmerna är från åk 3, Hugin, åk 6, Hugin och åk 9, Mimer.