4-6

4-6 består av 75 elever, grupperna är åldershomogena, men arbetar tillsammans i teman i vissa ämnen. Vi befinner oss på plan två i den norra flygeln.

Våra fyror deltar i schackfyran med stor framgång. Femmorna har ett utbyte med Göteborgs Freinetskola Bild och Form, dit vi åker varje vår.

Här används digitala läromedel via iPads och datorer, som ett naturligt inslag i undervisningen. Nedan finns bloggar och Instagram som visar hur vi jobbar.

@Huginmotnathat, instagram

Hugin Mellan                               Hugin analyserar samhället 

Telefonnummer 0176-333905 (arbetsrum)

Jessica Alm

Gabriella Gerdelius

Rebecca Hallberg

Anders Korsgren

Paula Nordström

Sebastian Norrby