4-6

Mellanstadiet befinner sig på plan två i skolans norra flygel. Här finns totalt 72 elever och våra grupper är åldershomogena. Till varje klass finns två mentorer. 

Under mellanstadiets senare del åker klassen på en resa med syftet att använda verkligheten som lärobok. 

I åk 6 gör vi ett avslutande projekt i form av till exempel teater eller film för att förbereda dem för Mästarårsprojektet i åk 9. Exempel på tidigare projektteman är; hbtq, hållbar utveckling, värdegrund

Vi använder både digitala och analoga läromedel och eleverna arbetar med iPads 1:1. Våra utvecklingssamtal är sedan många år elevledda vilket innebär att det är eleverna själva som håller i samtalet tillsammans med vårdnadshavare. 

En dag i veckan fokuserar vi på temaarbete där vi arbetar ämnesövergripande och jobbar mycket praktiskt. 

Telefonnummer: 0176-33 39 05 (arbetsrum).

Huginmellan, instagram

 

Personal:

Gabriella Gerdelius, jag undervisar i matematik på mellanstadiet och på högstadiet. Jag är idrottsintresserad och spelar gärna fotboll. Är lagledare för 4-6.
gabriella@freinetskolanhugin.se

Jessica Alm, undervisar i SO, svenska, engelska, bild och slöjd på mellanstadiet. Jag är även styrelseordförande i skolans styrelse. 
För att nå mig; maila gärna på:
jessica@freinetskolanhugin.se

Jag heter Paula Nordström och är utbildad lärare i svenska, matte, SO-ämnena och NO-ämnena. Jag har världens bästa jobb, om ni frågar mig. Att få ta del av barns utveckling och se de växa som människor är en sann glädje. Varje dag är ett nytt äventyr!
paula@freinetskolanhugin.se

Jag heter Ander Korsgren och undervisar i svenska, so, engelska, bild och no på mellanstadiet. I min undervisning jobbar jag mycket utifrån elevernas intresse, detta för att skapa ett lustfyllt lärande. 
anders@freinetskolanhugin.se