4-6

Mellanstadiet befinner sig på plan två i skolans norra flygel. Här finns totalt 72 elever och våra grupper är åldershomogena. Till varje klass finns två mentorer.

Under mellanstadiets senare del åker klassen på en resa med syftet att använda verkligheten som lärobok.

I åk 6 gör vi ett avslutande projekt i form av till exempel teater eller film för att förbereda dem för Mästarårsprojektet i åk 9. Exempel på tidigare projektteman är; hbtq, hållbar utveckling, värdegrund

Vi använder både digitala och analoga läromedel och eleverna arbetar med iPads 1:1. Våra utvecklingssamtal är sedan många år elevledda vilket innebär att det är eleverna själva som håller i samtalet tillsammans med vårdnadshavare.

En dag i veckan fokuserar vi på temaarbete där vi arbetar ämnesövergripande och jobbar mycket praktiskt.

Telefonnummer: 0176-33 39 05 (arbetsrum).

E-postadresser

Åk 4: jessica@freinetskolanhugin.se
Åk 5: anders@freinetskolanhugin.se, matilda@freinetskolanhugin.se
Åk 6: paula@freinetskolanhugin.se 

gabriella@freinetskolanhugin.se, sebastian@freinetskolanhugin.se

 

Huginmellan, instagram

Personalen, överst från vänster:
Sebastian Norrby, Matilda Jansson, Anders Korsgren.
Paula Nordström, Gabriella Gerdelius, Jessica Alm