Skollunch

Enligt skollagen ska alla elever serveras näringsriktig och kostnadsfri skollunch. Det nya i denna lag är att man betonat näringsriktigheten.

Vår skollunch kommer från Skolfood

Veckans Meny v 22

Veckans Meny v 23

 

Salladen som görs på Hugin följer samma krav, där köps KRAV-märkt, svenskt och/eller ekologiska mejeriprodukter och grönsaker. Vi köper också in säsongens frukt och grönsaker.

Men det är inte bara innehållet i skollunchen som är viktig. Miljön och lunchtider är faktorer som påverkar hur man tillgodogör sig lunchen. Vår personal äter pedagogiska luncher tillsammans med eleverna. Detta skapar tillfällen för relationsskapande och blir ett forum för möten och kommunikation mellan flera olika personer på skolan.

Allteftersom Hugin ökat i elev- och personalantal, har skolans matsalsplacering förändrats. 2013 blev det tydligt att platsbristen var så stor att vi behövde åtgärda detta, och vi beslöt att i och med ombyggnationen, bygga ut så att vi fick en ny köksdel med matsal. Detta innebär också att maten på Hugin kommer mer i fokus också som en del av vårt freinetpedagogiska tänk.

Våra köksansvariga, Ingrid och Marie, har ett brinnande intresse för mat och miljö, och deras entusiasm hoppas vi kunna spridas vidare till alla andra på enheten. Mat är viktigt, och även om det inte finns belägg i forskningen, kan man se att eleverna orkar mer då de äter, och äter rätt. Här har skolan ett stort uppdrag att få elever att se måltidens betydelse ur ett hälsoperspektiv.

Hugin kommer att använda sig av ett verktyg från SkolmatSverige där man kan utvärdera olika områden för att se vilka förbättringar som behövs. Här kan man även som elev eller förälder gå in och läsa.

Skicka gärna mail till oss om ni har frågor.

Ingrid Engberg, ingrid@freinetskolanhugin.se

Marie Jidhav, marie@freinetskolanhugin.se