Ingrid Engberg

Marie Jidhav

Skollunch

Enligt skollagen ska alla elever serveras näringsriktig och kostnadsfri skollunch. Det nya i denna lag är att man betonat näringsriktigheten.

Skolans luncher kommer från Skolfood.

MENY v 20

Salladen som görs på Hugin följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi köper in säsongens frukt och grönsaker, svenskt och/eller ekologiska och så mycket KRAV-märkt som möjligt.

Men det är inte bara innehållet i skollunchen som är viktig. Miljön och lunchtider är faktorer som påverkar hur man tillgodogör sig lunchen. Vår personal äter pedagogiska luncher tillsammans med eleverna. Detta skapar tillfällen för relationsskapande och blir ett forum för möten och kommunikation mellan flera olika personer på skolan.

Allteftersom Hugin ökat i elev- och personalantal, har skolans matsalsplacering förändrats. 2013 blev det tydligt att platsbristen var så stor att vi behövde åtgärda detta, och vi beslöt att i och med ombyggnationen, bygga ut så att vi fick en ny köksdel med matsal. Detta innebär också att maten på Hugin kommer mer i fokus också som en del av vårt freinetpedagogiska tänk.

Våra köksansvariga, Ingrid och Marie, har ett brinnande intresse för mat och miljö, och deras entusiasm hoppas vi kunna spridas vidare till alla andra på enheten. Mat är viktigt, och även om det inte finns belägg i forskningen, kan man se att eleverna orkar mer då de äter, och äter rätt. Här har skolan ett stort uppdrag att få elever att se måltidens betydelse ur ett hälsoperspektiv.