Verksamheter

Vi är en Freinetskola (F-9) med förskola, belägen i centrala Norrtälje i lokaler som varit skolbyggnader sedan 1800-talets mitt. Här har vi nära till parker, bibliotek, konsthall, simhall, busstation med mera.

På Hugin ser vi alla som olika, men lika mycket vinnare. Barn vill bli vuxna och känner hopp, lust och vilja för livet som pågår idag. Alla får bidra med sina goda idéer som smittar av sig.
Vi förbereder unga människor i denna föränderliga värld och vi använder moderna och traditionella verktyg för lärande. Detta gör vi med ett kontinuerligt fokus på forskning och vi använder oss av modeller som bidrar till ett förändrat lärande eller ett omdefinierat lärande. Vi har gott om digitala verktyg och från åk 4 har alla elever en egen iPad.

Detta betyder att Internet, multimedia och mobila enheter för kommunikation och kreativitet ingår i vårt sätt att arbeta. Likaväl som böcker, lera, pennor, färger och papper. Det handlar inte om att utesluta något utan att komplettera och utveckla. Vi strävar efter att de verktyg, analoga som digitala, unga och vuxna arbetar här på Hugin används efter det syfte man eftersträvar i alla olika former av lärande.

Läs mer om de olika verksamheterna på deras respektive sida.