Studie- och yrkesvägledning

SYV i alla stadier

Freinetpedagogiken innebär bland annat att använda verkligheten som lärobok och att arbeta med studie- och yrkesvägledning ämnesöverskridande genom alla stadier på skolan blir då en självklarhet. Det är en del av vårt arbete som i slutänden ska leda till medvetna och väl underbyggda val till gymnasiet.

Redan i förskolan sysslas det med högläsning, lekar och spel som handlar om yrken och olika yrkesgrupper.

I F-klass – Åk 3 jobbar vi med yrkesorientering på varierande sätt.  Bland annat får eleverna gå ut och intervjua olika yrkesgrupper som sedan redovisas på olika vis. Genom lekar och spel bräddar de sina kunskaper om vägar hur man på olika sätt når olika yrken.

I Åk 4 – 6 Fördjupas yrkeskännedomen ytterligare genom besök på föräldrars arbetsplatser och jobbskuggning. Eleverna får jobba med olika problemlösningar som kan finnas på arbetsplatsen. Här ingår både praktiska övningar och olika undersökningsområden för att ytterligare fördjupa och öka förståelsen för både hur en arbetsplats kan fungera, vad som krävs i olika yrken och hur det går till när man får ett jobb.

I åk 7 – 9 får eleverna bland annat pröva på hur det kan vara att starta ett eget företag. Här synliggörs också egenskaper, intressen och förmågor som leder till större självkännedom vilket behövs för att kunna göra ett medvetet och väl underbyggt val.

Fritids fördjupar och kompletterar arbetet genom olika aktiviteter som både direkt och indirekt är kopplat till självkännedom, yrkeskunskap och varför man gör olika val i livet.  Helt enkelt gör vi eleverna medvetna om vilka olika delar ett val består av. Det kan vara så enkelt som att veta varför man väljer äpple framför banan på mellis…

Genom alla stadier arbetar eleverna med digitala forum och verktyg.

 

PRAO/Jobbskuggning

Vissa saker kan man inte läsa sig till utan de måste man uppleva själv. Att arbeta är en sådan sak.

PRAO betyder praktisk arbetslivs orientering och innebär att du ska få uppleva vad olika yrken kan innebära och hur det fungerar på en arbetsplats. Det kommer också att ge dig en inblick i hur det kan var att starta ett eget företag och lite om hur näringslivet fungerar.

Förutom att ge dig erfarenhet av arbetslivet, så kan dina nyvunna kunskaper leda till att det blir lättare för dig att börja fundera på framtiden. Kanske hjälper det dig att hitta vilket gymnasieprogram, eller rent av vilket yrke, du vill välja. Har du ett ”drömyrke” är PRAO:n ett bra tillfälle att testa och se om det passar dig.

Jobbskuggning i 6:an

I 6:an är det dags att gå ut på en arbetsplats.  Det kan vara hos en förälder eller någon annan arbetsplats som känns trygg att vara på. ”Jobbskuggning” är precis som det låter, det handlar om att följa din handledare som en ”skugga”, det vill säga titta och prova enklare sysslor.

Draknästet i 7:an

I projektet kallat ”Draknästet” får du en inblick i hur det kan vara att starta ett eget företag i ”minifomat”. Här har vi också ett samarbete med lokala företagare som kommer till skolan och ger feedback till eleverna. Detta projekt ska locka till kreativitet och entreprenörskap.

PRAO i 8:an

I 8:an kommer du att vara ute på en arbetsplats i två veckor. Veckorna på arbetsplatsen ska ha ett tydligt syfte för dig som elev och ge dig insikt i hur det kan kännas att vara ute i näringslivet.

Var vill du göra din PRAO?

Det är du själv som ska ordna din PRAO-plats. Fundera på var du skulle vilja vara och kontakta sedan någon ansvarig på arbetsplatsen. Fråga gärna föräldrar och andra bekanta om de kan hjälpa dig. Vi på skolan hjälper självklart till när det behövs.

Vissa PRAO-platser kan vara svåra att få, så var ute i god tid!

 

Inför gymnasiet

Det är en djungel därute!
Vad man vill är inte alltid så lätt att veta. Det finns hur många vägar och möjligheter som helst att välja mellan.
För att försöka underlätta för dig i ditt val så finner du här några bra länkar som kan hjälpa dig.
Jag kan också vara till hjälp så hör gärna av dig till mig, både som förälder och elev.

Hälsningar
Bianca Veschetti

 

 

 

Studie/yrkesvägledare
bianca@freinetskolanhugin.se
0176-333908

 

 

Inför gymnasievalet

Gymnasieantagningen

Gymnasium.se

Programväljaren

Gymnasieguiden

 

Utbildningsguiden

Utbildningsinfo

Framtidsvalet

 

De nationella gymnasieprogrammen

Gymnasieämnen och kurser

Räkna ut ditt meritvärde