Förskola

Förskolan Hugin består av två avdelningar med idag totalt 30 barn. Vi är tre pedagoger på varje avdelning. 

Lokalerna finns mitt i skolan, i den allra äldsta delen. Vi ser till att materialet och miljön är anpassad efter ålder. På enheten finns också fler lokaler som vi har tillgång till bl.a musiksal, bibliotek, slöjdsal och hemkunskapskök.

Våra barn sover middag utomhus i vagnar. 

Vår skolgård delar vi med de övriga skolbarnen under en del av dagen med goda följder: de äldre barnen lär sig att ta hänsyn till och hjälper de mindre och de mindre barnen lär sig av de äldre.

Lika ofta som vi tillbringar utevistelse på den fina skolgården,  med vattenlek, sandlåda, klätterställningar och studsmattor, går vi till olika närliggande parker och grönområden. Vi använder oss av närheten till stadens service. Verkligheten är vår lärobok!

Freinetpedagogiken genomsyrar vårt dagliga arbete både med de yngre och de äldre barnen. Vi startar den Röda tråden, som sedan följer hela förskoletiden och ända till årskurs nio. Detta innebär en progression av lärande, från förskola till grundskolans slut.

Varmt välkomna till oss!
Telefon/sms: 072-601 05 90
Mail:
dina@freinetskolanhugin.se
alva@freinetskolanhugin.se
angelica.jansson@freinetskolanhugin.se
johanna@freinetskolanhugin.se
christine@freinetskolanhugin.se
tuva@freinetskolanhugin.se

 

Personalen, från vänster:
Johanna Jansson, Christine Rosbäck, Madelene Jackson (föräldraledig)
Lo Berggren (tjänstledig), Alva Gustafsson, Felicia Ackfjärd (tjänstledig från förskolan)

Ej med på bild: Angelica Jansson, Tuwa Wisell och Dina Gliana.