Förskola

Förskolan Hugin består av två avdelningar med idag totalt 30 barn. Vi är tre pedagoger på varje avdelning. 

Lokalerna finns mitt i skolan, i den allra äldsta delen. Vi ser till att materialet och miljön är anpassad efter ålder. På enheten finns också fler lokaler som vi har tillgång till bl.a musiksal, bibliotek, slöjdsal och hemkunskapskök.

Våra barn sover middag utomhus i vagnar. 

Vår skolgård delar vi med de övriga skolbarnen under en del av dagen med goda följder: de äldre barnen lär sig att ta hänsyn till och hjälper de mindre och de mindre barnen lär sig av de äldre.

Lika ofta som vi tillbringar utevistelse på den fina skolgården,  med vattenlek, sandlåda, klätterställningar och studsmattor, går vi till olika närliggande parker och grönområden. Vi använder oss av närheten till stadens service. Verkligheten är vår lärobok!

Freinetpedagogiken genomsyrar vårt dagliga arbete både med de yngre och de äldre barnen. Vi startar den Röda tråden, som sedan följer hela förskoletiden och ända till årskurs nio. Detta innebär en progression av lärande, från förskola till grundskolans slut.

Varmt välkomna till oss! Telefon: 0176-33 39 02

Personal:

Hej! Jag heter Felicia Ackfjärd, jag är barnskötare och arbetslagsledare här på förskolan Hugin. Jag gillar att skapa och upptäcka tillsammans med barnen. 

felicia@freinetskolanhugin.se

Hej! Jag heter Madeleine Jackson och arbetar som förskollärare på Hugins förskola. Jag anser att en av de viktigaste delarna i min pedagogiska roll är att ständigt sträva efter att utforma en miljö där barnen känner trygghet, harmoni och nyfikenhet. På så vis får barnen ökad möjlighet till att utforska och utvecklas. 

madeleine.j@freinetskolanhugin.
se

Lo Berggren. Jag arbetar på småbarnsavdelningen som. barnskötare på förskolan med våra underbara små ”hugisar”. Här satsar jag på att skapa en så trygg och harmonisk lärmiljö som möjligt, där varje barn får utvecklas och utmanas efter individuell förmåga. 

Musik, rörelse, hälsa, estetiskt skapande och hållbar utveckling ligger mig varmt om hjärtat så jag använder mig mycket av musik, rytm och återbruk, älskar att berätta sagor och är gärna ute på äventyr i natur och stad med barnen. 

lo@freinetskolanhugin.se