Fritids

Hugins fritids består av två avdelningar, Månen (F-1) och Solen (2-5).

I verksamheten arbetar vi utifrån läroplanen i både organiserade aktiviteter och fri lek. Aktiviteterna består av utflykter, verkstäder och lekaktiviteter. I våra verkstäder använder vi oss av digitala verktyg som hjälpmedel till det vi skapar. Utflykter gör vi både inom staden och till närliggande naturområden. Vi arbetar utifrån barnens egna önskemål samtidigt som vi vill visa dem nya material och metoder att använda i sitt skapande. Dokumentationen kring verksamheten sker med hjälp av iPads av barnen själva och av oss vuxna.

fritids@freinetskolanhugin.se

Telefonnummer:

månen 0176-333903

solen 0176-333910

Fritidspersonalen, från vänster:

Robin Nero, Elina Lundholm, Frida Flodin Wärn, Jenny Blomgren
Fredrik Grönberg, Tilde Wisell, Amanda Segerström, Mikael Wiman, Jonas Grönberg. På bilden saknas Sarah Lithander.