Fritids

Hugins fritids består av två avdelningar, Månen (F-1) och Solen (2-5).

I verksamheten arbetar vi utifrån läroplanen i både organiserade aktiviteter och fri lek. Aktiviteterna består av utflykter, verkstäder och lekaktiviteter. I våra verkstäder använder vi oss av digitala verktyg som hjälpmedel till det vi skapar. Utflykter gör vi både inom staden och till närliggande naturområden. Vi arbetar utifrån barnens egna önskemål samtidigt som vi vill visa dem nya material och metoder att använda i sitt skapande. Dokumentationen kring verksamheten sker med hjälp av iPads av barnen själva och av oss vuxna.

fritids@freinetskolanhugin.se

Telefonnummer:

månen 0176-333903

solen 0176-333910

Personal:

Hej! Jag heter Emelie Wallmo och är utbildad grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem + bildlärare. Jag bor centralt i Norrtälje, har två egna barn och på fritiden är jag bla. ledare för min sons fotbollslag. Min lediga tid fokuserar jag på familjen eller gärna med någon fysisk aktivitet.
I min pedagogiska grundsyn utgår jag från elevens bästa och där är allas perspektiv är viktiga, barnets, pedagogens och vårdnadshavarens. Barnens intressen ska styra verksamheten precis som barnens kunskaper. Jag har valt att bli lärare för att varje dag få bli inspirerad av barns livsglädje, nyfikenhet och kreativitet samtidigt som jag hoppas få bidra med att dessa fantastiska egenskaper uppmuntras och håller i sig hela livet. Jag vill arbeta med den röda tråden mellan skola och fritids och situationsanpassat lärande där elevinflytande och ett demokratiskt arbetsklimat är viktigt för mig.
Allas synpunkter och idér är viktiga så tveka inte att höra av dig om det är något.

Föräldraledig

Jenny Blomgren heter jag och arbetar på lågstadiet som resurs och när skolan slutar för dagen arbetar jag med de yngre eleverna på fritids Månen.
Mitt fokus är att stötta de elever som behöver extra stöd i undervisningen tillsammans med pedagogerna och att utforska nya och alternativa vägar till kunskap.
Jag lägger stor vikt vid att barnen känner trygghet och glädje när de vistas på skolan och är inte bang på att hoppa in i leken om det saknas en deltagare.
Att skratta och ha roligt, och att skapa en så trygg miljö som möjligt tillsammans med barnen är det jag brinner för.

jenny@freinetskolanhugin.se

Caroline Kivi heter jag och har jobbat inom skolans värld sedan HT-18 och på Hugin sedan augusti 2020. Jag jobbar på Månen på eftermiddagarna och i förskoleklass på förmiddagarna. För mig är det viktigt att alla elever blir sedda och får vara sig själva och därför tycker jag om att jobba normkritiskt. Jag är uppvuxen i Norrtälje men har bott på lite olika ställen, bl a har jag sex år i England i bagaget. När jag inte jobbar spenderar jag min tid i skogen, antingen springandes eller med en kamera i handen eller inomhus där jag läser och skriver mycket.

caroline@freinetskolanhugin.se

Frida Flodin Wärn heter jag och arbetar som resurs på mellanstadiet och på fritids Solen. Jag tycker att trygghet och delaktighet är en viktig del i skolan och på fritids som varje elev ska få ta del av. Skapande av olika miljöer är också en viktig del för att vi alla ska trivas och må bra. Jag hoppas att vi ses ute i verksamheten!

frida@freinetskolanhugin.se

Amanda Segerström heter jag. Jag är mentor, gruppansvarig samt resurs i förskoleklass. Resten av tiden tillbringar jag på fritids. Jag uppskattar det lekfulla lärandet. amanda@freinetskolanhugin.se