En film om elevledda utvecklingssamtal från Mimer.

Elevledda utvecklingssamtal

Som en del av våra elevers eget ansvar och inflytande över arbetet, använder sig enheten av elevledda utvecklingssamtal. Här är eleverna, från förskoleklass till åk 9, ordförande i sina samtal. Ansvaret för samtalet ökar med ålder och de yngre får mer stöd av sin mentor. Här visar eleven, utifrån mål och omdömen av pedagogerna, var de befinner sig och vad nästa utvecklingssteg är. Pedagogerna har skrivit sina omdömen i lärplattformen Unikum, där vårdnadshavare och elev ska gå in och läsa och kommentera under terminens gång. Vid samtalet kan eleven också visa konkreta exempel man arbetat med.

Flera samtal är igång samtidigt, och elevens alla lärare i de olika ämnena finns tillhands vid eventuella frågor. Mentor är med då man bestämmer vilka utvecklingsmål som ska gälla kommande termin d.v.s. IUP:n, den individuella utvecklingsplanen.

Detta samtal ser vi som hjärtat i utvecklingsprocessen, ett tillfälle till lärande för eleven genom uppföljning, utvärdering och kommunicerande av den egna kunskapen för att förstå den och sin egen utveckling.

Behöver vårdnadshavare ett samtal som berör andra frågor t.ex. av mer social art, bokas detta vid ett annat tillfälle.

Detta sätt att ha utvecklingssamtal har vi haft sedan Hugin startade och innan dess utvecklade vi samtalsformen under flera år på Freinetskolan Mimer. Vi deltog även i J. Hofvendahls forskning om effekterna av detta sätt att samtala om elevers kunskapande. Uppföljning har gjorts efter fem och efter tio år.