Huvudman

Freinetskolan Hugin drivs som ett personalkooperativ med en styrelse som fungerar som skolans huvudman.

Samtliga styrelseledamöter är anställda på skolan och finns utspridda i de olika arbetslagen. I oktober varje år har vi årsstämma då samtliga medlemmar i föreningen deltar. 

Verksamhetsåret 21/22 består styrelsen av:

Ordförande: Jessica Alm

Vice ordförande: Lars Eineljung

Sekreterare: Madelene Sandin

Ledamot: Frida Flodin Wärn

Ledamot: Bianca Veschetti

Ledamot: Fredrik Mörén

Ledamot: Robin Nero