Rektor

Jag heter Lena Abbing och är rektor på Freinetskolan Hugin sedan ht-20.

Jag har arbetat som pedagog på Hugin sedan starten 2006 och då även haft uppdrag som arbetslagsledare och ordförande. Parallellt med rektorsuppdraget går jag rektorsutbildningen med avslut jan-23. Att få möjlighet att gå rektorsutbildningen känns viktigt och berikande. Det är även något som krävs för att arbeta som rektor idag. Mitt intresse och engagemang för skolutveckling är stort.

Jag hittar utvecklingspotential i det mesta och jag drivs av en vilja att utveckla, prova på och förbättra. Freinetpedagogiken är viktig och ligger mig varmt om hjärtat då den stämmer väl överens med hur jag ser på lärandet och vad som är grundläggande faktorer för framgång.

Några av dem är att lära för livet och att ha en mottagare för det man gör. Även att koppla det praktiska arbetet, handens arbete, med de teoretiska ämnena och integrera dem i teman.

Vill du komma i kontakt med mig når du mig på mail: lena@freinetskolanhugin.se eller 0176-333911.

Välkommen att höra av dig till mig.