Välkommen till Freinetskolan Hugin

Vi är en f-9-skola med förskola, belägen i centrala Norrtälje i lokaler som varit skolbyggnader sedan 1800-talets mitt. Freinetskolan Hugin värnar om småskalighet och ser alla barn som allas barn.

Våra pedagoger utmanar och stimulerar barnen, både på grupp- och på individnivå.

Välkommen att navigera runt på vår hemsida för att läsa mer om vårt specifika arbetssätt vad gäller bl.a. sokratiska samtal, tematiskt arbete, elevledda utvecklingssamtal m.m.

  Äntligen har skolgården blivit sopad! Nu är det vår!

Utsikt

Förskolan Hugin ute på promenad.

Kontakta oss

11 + 11 =

Våra verksamhetsområden

Fritids

Fritids

Hugins fritids består av två avdelningar, Månen (F-1) och Solen (2-5).

I verksamheten arbetar vi utifrån läroplanen i både organiserade aktiviteter och fri lek. Aktiviteterna består av utflykter, verkstäder och lekaktiviteter. 

Förskola

Förskola

Förskolan Hugin består av två avdelningar med idag totalt 30 barn.

Vi är tre pedagoger på varje avdelning. 

F-3

F-3

F-3 består av drygt 80 elever.

F-3 består av drygt 80 elever, som är indelade i förskoleklass respektive åk 1, 2 och 3.

4-6

4-6

Mellanstadiet befinner sig på plan två i skolans norra flygel.

Här finns totalt 72 elever och våra grupper är åldershomogena. Till varje klass finns två mentorer. 

7-9

7-9

Åk 7-9 på Hugin består av 75 elever och ligger i den södra flygeln.

Hos de äldre eleverna ökar ansvaret och uppgifterna fördjupas. Vi fortsätter att arbeta med tema i åk 7 och 8.

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi har nyligen deltagit i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Läs mer…»

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

Läs mer…»

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

Läs mer…»

Hugin Education. Vår vision är att påverka skolutveckling inifrån genom att bidra med kompetensutveckling av olika slag.