Välkommen till Freinetskolan Hugin

Vi är en f-9-skola med förskola, belägen i centrala Norrtälje i lokaler som varit skolbyggnader sedan 1800-talets mitt. Freinetskolan Hugin värnar om småskalighet och ser alla barn som allas barn. Våra pedagoger utmanar och stimulerar barnen, både på grupp- och på individnivå.

Välkommen att navigera runt på vår hemsida för att läsa mer om vårt specifika arbetssätt vad gäller bl.a. sokratiska samtal, tematiskt arbete, elevledda utvecklingssamtal m.m.

Läs mer om Freinetskolan Hugin

All information om hur skolan hanterar coronaviruset och covid-19s utveckling sker via Unikum.

 

 VAD HAR HÄNT PÅ HUGIN? KLICKA HÄR.

Förskolan

Freinetförskolan Hugin har ca 23 barn och fyra pedagoger. Gruppen är en syskongrupp med blandade åldrar 1-5 år, vilka ibland under dagen delas i Hugisar och Korpar. Läs mer om förskolan

F-3

F-3 består av 80 elever, som är indelade i Förskoleklass, åk 1, 2 och 3. Vi befinner oss på det nedre planet i den norra flygeln. Vi använder digitala läromedel, iPads och datorer, som ett naturligt inslag i undervisningen. Läs mer om F-3

4-6

Vi består av ca 60 elever, grupperna är åldershomogena, men arbetar tillsammans i teman i vissa ämnen. Våra fyror deltar i schackfyran med stor framgång. Femmorna har ett utbyte med Göteborgs Freinetskola Bild och Form, dit vi åker varje vår. Läs mer om 4-6

Fritids

Hugins fritids består av två avdelningar, Månen (F-1) och Solen (2-5).
I verksamheten arbetar vi utifrån läroplanen i både organiserade aktiviteter och fri lek. Aktiviteterna består av utflykter, verkstäder och lekaktiviteter. Läs mer om fritids

7-9

Högstadiet består av drygt 70 elever. Varje elev har sin egen dator/iPad. Det 9:e året kallar vi Mästaråret och då får eleverna visa sina kunskaper i någon slags större produktion. Man gör även en längre resa som hänger ihop med närliggande undervisning. Läs mer om 7-9

Information:
Freinetskolan Hugin,
Lilla Brogatan 10, 761 30 Norrtälje
0176-33 39 00
info@freinetskolanhugin.se

Sjukanmälan för elev i åk F-6:
Ring till respektive arbetslag eller maila sjuk@freinetskolanhugin.se

Sjukanmälan/frånvaro för elever i åk 7-9 anmäls direkt på Skola24:

https://freinetskolanhugin.skola24.se/

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

Hugin Education. Vår vision är att påverka skolutveckling inifrån genom att bidra med kompetensutveckling av olika slag.