Välkommen till Freinetskolan Hugin


Vi är en f-9-skola med förskola, belägen i centrala Norrtälje i lokaler som varit skolbyggnader sedan 1800-talets mitt. Freinetskolan Hugin värnar om småskalighet och ser alla barn som allas barn. Våra pedagoger utmanar och stimulerar barnen, både på grupp- och på individnivå.

Välkommen att navigera runt på vår hemsida för att läsa mer om vårt specifika arbetssätt vad gäller bl.a. sokratiska samtal, tematiskt arbete, elevledda utvecklingssamtal m.m.

Läs mer!

Senaste nytt!

Senaste nytt

Förskolan

Freinetförskolan Hugin har ca 23 barn och fyra pedagoger. Gruppen är en syskongrupp med blandade åldrar 1-5 år, vilka ibland under dagen delas i Hugisar och Korpar. Läs mer om förskolan

4-6

4-6 består av ca 65 elever, grupperna är åldershomogena, men arbetar tillsammans i teman i vissa ämnen. Vi befinner oss på plan två i den norra flygeln. Våra fyror deltar i schackfyran med stor framgång. Femmorna har ett utbyte med Göteborgs Freinetskola Bild och Form, dit vi åker varje vår.

Mer om 4-6

Fritids

Hugins fritids består av två avdelningar, Månen (F-1) och Solen (2-5).
I verksamheten arbetar vi utifrån läroplanen i både organiserade aktiviteter och fri lek. Aktiviteterna består av utflykter, verkstäder och lekaktiviteter. Mer om fritids

F-3

F-3 består av 80 elever, som är indelade i Förskoleklass, åk 1, 2 och 3. Vi befinner oss på det nedre planet i den norra flygeln. Vi använder digitala läromedel, iPads och datorer, som ett naturligt inslag i undervisningen.

Mer om F-3

7-9

Hugins 7-9 består av 70 elever och  ligger i den södra flygeln.Varje elev har sin egen iPad enligt 1:1 konceptet. Hos de äldre eleverna ökar ansvaret och uppgifterna fördjupas. Våra äldre elever fungerar som förebilder för de andra och går gärna in och visar på t.ex. olika tekniska problem och lösningar som kan dyka upp. Det 9:e året kallar vi Mästaråret, DemocracyToday? hette vårt första mästarår 2013. Då får eleverna visa sina kunskaper i någon slags större produktion. Man gör även en längre resa som hänger ihop med närliggande undervisning.

Mer om 7-9

Information:
Freinetskolan Hugin,
Lilla Brogatan 10, 76130 Norrtälje
0176 33 39 00
info@freinetskolanhugin.s

Sjukanmälan för elev i åk F-6:
Ring till respektive arbetslag eller maila sjuk@freinetskolanhugin.se

Sjukanmälan/frånvaro för elever i åk 7-9 anmäls direkt på Skola24:
http://www.freinetskolanhugin.skola24.se

Vi är medlem i Idéburna skolors riksförbund

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola.