Fritids


Hugins fritids består av två avdelningar, Månen (F-1) och Solen (2-5).
I verksamheten arbetar vi utifrån läroplanen i både organiserade aktiviteter och fri lek. Aktiviteterna består av utflykter, verkstäder och lekaktiviteter. I våra verkstäder använder vi oss av digitala verktyg som hjälpmedel till det vi skapar. Utflykter gör vi både inom staden och till närliggande naturområden. Vi arbetar utifrån barnens egna önskemål samtidigt som vi vill visa dem nya material och metoder att använda i sitt skapande. Dokumentationen kring verksamheten sker med hjälp av iPads av barnen själva och av oss vuxna.

Telefonnummer Fritids:
0176-333903 (arbetsrum)

fritids@freinetskolanhugin.se

När vi är på utflykt går det att nå oss på: 073-80 52 752

IMG_5430

Herve Caisson heter jag och är oftast i åk 4 tillsammans med en annan pedagog. Jag hjälper också andra elever som av olika anledningar har svårt att hänga med i skolarbetet. Jag försöker också vara en god lyssnare och ledare för de barn som går på fritids efter skolans slut. Jag skulle, utanpå allt det andra spännande, gärna vilja hjälpa de elever och kanske vuxna som vill lära sig mera av det franska språket. Voila c’ est tout. herve@freinetskolanhugin.se

*

Chaty-150x150

Jag heter Chaty Granbo och är utbildad danspedagog sedan 16 år tillbaka. Jag har undervisat barn och vuxna från 3 års ålder. Sedan en tid tillbaka har jag även vidgat mina vyer och arbetat med dans i skolan, samt som fritidspedagog och som resurs för barn med olika svårigheter. Jag kommer även att undervisa i dans på skolan. Till en början för de yngre samt för mellanstadiet, men hoppas på att kunna få alla elever på Hugin att utrycka sig i dans framöver. chaty@freinetskolanhugin.se

*

IMG_0738

Jag heter Annette Enesgård och jobbar i skola och på fritids. Jag har en barnskötare utbildning i botten men har jobbat tidigare som lågstadielärare för åk 1-3 och även med sexårsverksamhet som idag motsvarar F:orna. Dessutom har jag jobbat som resurs för barn med särskilda behov och olika diagnoser. Jag har även jobbat inom fritidsverksamhet och fritidsansvarig. För mig är det viktigt att alla barn ska kunna känna sig trygga när dom är i skolan/fritids. Se varje barn som individer och vara ett stöd i deras lärande och ge trygghet under och i skolans olika verksamheter.
annette@freinetskolanhugin.se

*

14355178_10209457580612349_3364116549952437664_n

 Hej! Jag heter Emelie Magnusson och är utbildad grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem + bildlärare. Jag bor centralt i Norrtälje, har två egna barn och på fritiden är jag bla. ledare för min sons fotbollslag. Min lediga tid fokuserar jag på familjen eller gärna med någon fysisk aktivitet.
I min pedagogiska grundsyn utgår jag från elevens bästa och där är allas perspektiv är viktiga, barnets, pedagogens och vårdnadshavarens. Barnens intressen ska styra verksamheten precis som barnens kunskaper. Jag har valt att bli lärare för att varje dag få bli inspirerad av barns livsglädje, nyfikenhet och kreativitet samtidigt som jag hoppas få bidra med att dessa fantastiska egenskaper uppmuntras och håller i sig hela livet. Jag vill arbeta med den röda tråden mellan skola och fritids och situationsanpassat lärande där elevinflytande och ett demokratiskt arbetsklimat är viktigt för mig.
Allas synpunkter och idér är viktiga så tveka inte att höra av dig om det är något.
emelie@freinetskolanhugin.se

*

IMG_7566

Jenny Blomgren heter jag och jag arbetar på fritids samt resurs i både lågstadiet och mellanstadiet under skoldagen. jenny@freinetskolanhugin.se

*