Medarbetare

Jag heter Lena Abbing och är rektor på Freinetskolan Hugin sedan ht-20.  Vill du komma i kontakt med mig når du mig på mail: lena@freinetskolanhugin.se eller 0176-333911.

Välkommen att höra av dig till mig.

 

Hej! Jag heter Felicia Ackfjärd, jag är barnskötare och arbetslagsledare här på förskolan Hugin. Jag gillar att skapa och upptäcka tillsammans med barnen. 

Felicia@freinetskolanhugin.se

Mokryan Ali heter jag och kommer från Kurdistan, jag är utbildad lärare och har jobbat 12 år i förskoleklass och på lågstadiet i mitt hemland. Jag började jobba på Hugin i november 2011. Jag ansvarar för matematik åk 1 och jag närvarar även i förskoleklass. Att vara ute och vandra i naturen är en av mina intressen. Jag tycker det är viktigt att vara en bra förebild och visa hur man gör. Mitt stor empati och hopp som har på mitt yrkesroll är att se alla barn är vinnare och ingen känner sig utanför eller misslyckas. 

mokryan@freinetskolanhugin.se

Jessica Alm, har jobbat på Hugin sedan hösten 2013 och undervisar i slöjd och engelska på mellanstadiet. Jag är en riktig bokmal och älskar att inspirera eleverna till läsning. Ge mig ett boktips och du får två tillbaka, är min devis. Skapande är en ständigt pågående process, oavsett om det sker i huvudet eller med händerna och glädjen i detta försöker jag förmedla till eleverna. Jag är även ordförande i skolans ekonomiska förening. Mig når du lättast på:

jessica@freinetskolanhugin.se

Jag heter Camila Alves och arbetar på Hugin som lärare i svenska och spanska (jag är även lärare i svenska som andraspråk). Jag har varit på Hugin sedan 2018 men har tidigare arbetat på flera olika högstadieskolor i Stockholm och Norrtälje. 

camila@freinetskolanhugin.se

Lo Berggren. Jag arbetar på småbarnsavdelningen på förskolan med våra underbara små ”hugisar”. Här satsar jag på att skapa en så trygg och harmonisk lärmiljö som möjligt, där varje barn får utvecklas och utmanas efter individuell förmåga. 

Musik, rörelse, hälsa, estetiskt skapande och hållbar utveckling ligger mig varmt om hjärtat så jag använder mig mycket av musik, rytm och återbruk, älskar att berätta sagor och är gärna ute på äventyr i natur och stad med barnen. 

Lo@freinetskolanhugin.se

Petra Berglund

petra@freinetskolanhugin.se

 

Jenny Blomgren heter jag och arbetar på lågstadiet som resurs och när skolan slutar för dagen arbetar jag med de yngre eleverna på fritids Månen.
Mitt fokus är att stötta de elever som behöver extra stöd i undervisningen tillsammans med pedagogerna och att utforska nya och alternativa vägar till kunskap.
Jag lägger stor vikt vid att barnen känner trygghet och glädje när de vistas på skolan och är inte bang på att hoppa in i leken om det saknas en deltagare.
Att skratta och ha roligt, och att skapa en så trygg miljö som möjligt tillsammans med barnen är det jag brinner för.

jenny@freinetskolanhugin.se

Åsa Chibás. Jag ansvarar för förskoleklassen, biblioteket samt är IKT-ansvarig för skolan och förskolan. Jag uppskattar att digitala verktyg är en naturlig del av vårt arbetssätt på Hugin, samt att det är mycket kreativt arbete i förskoleklassen som involverar olika inlärningssätt och sinnen. Jag är med i Hugin Education styrelsen.

asa@freinetskolanhugin.se

Jag heter Malin Dahlin Och har arbetat på hugin 2018-2019 och nu igen sedan 2020. Jag arbetar i 7-9 laget och brinner för idrott , So och Engelska. Idrotten har jag levt med hela mitt liv eftersom jag själv varit elitidrottare. Tycker mycket om diskussioner och samtal.

malin@freinetskolanhugin.se

Jag heter Anders Dahlqvist och har arbetat på Hugin sedan januari 2014. Jag fixar grejer och är behjälplig där det behövs.

anders.d@freinetskolanhugin.se


Jag heter Ingrid Engberg och jag jobbar som kallskänka  på Hugin. 

ingrid@freinetskolanhugin.se

Jag heter Lars Eineljung och arbetar på Hugin som lärare i matematik, NO och teknik. Jag har en krokig bana bakom mig där jag har arbetat med både teknik, hantverk och människor. Mitt mål är att försöka blanda teori, praktik och egna erfarenheter i mina ämnen för att öka intresset för naturkunskap som är ett så fascinerande ämne. 

lars@freinetskolanhugin.se

Annica Flodin. Jag är Hugins administratör, vilket innebär att jag sköter expeditionen och mycket annat på skolan. Jag är också lagledare för SOS-laget (stöd och support, d.v.s. vaktmästeri, ekonomi, SYV, kurator och kök). Ring eller maila mig om du har frågor om Hugin! info@freinetskolanhugin.se

Frida Flodin Wärn heter jag och arbetar som resurs på mellanstadiet och på fritids Solen. Jag tycker att trygghet och delaktighet är en viktig del i skolan och på fritids som varje elev ska få ta del av. Skapande av olika miljöer är också en viktig del för att vi alla ska trivas och må bra. Jag hoppas att vi ses ute i verksamheten!

frida@freinetskolanhugin.se

Gabriella Gerdelius, jag undervisar i matematik på mellanstadiet och på högstadiet. Jag är idrottsintresserad och spelar gärna fotboll. Är lagledare för 4-6.

gabriella@freinetskolanhugin.se

Jonas Grönberg

jonas@freinetskolanhugin.se

Rebecca Hallberg. 

rebecca@freinetskolanhugin.se

Hej! Jag heter Madeleine Jackson och arbetar som förskollärare på Hugins förskola. Jag anser att en av de viktigaste delarna i min pedagogiska roll är att ständigt sträva efter att utforma en miljö där barnen känner trygghet, harmoni och nyfikenhet. På så vis får barnen ökad möjlighet till att utforska och utvecklas. 

madeleine.j@freinetskolanhugin.se

Hej! Jag heter Angelica Jansson och är förskollärare på förskolan.

angelica.jansson@freinetskolanhugin.se

Jag heter Marie Jidhav och jag jobbar som köksbiträde här på Hugin. Mitt största fritidsintresse är jakt.

marie@freinetskolanhugin.se

Jag heter Eva Kakoz har arbetat på skolan sedan ht-2017, började som resurs i matematik och NO,efter ett läsår  fick jag arbeta  som matematiklärare/ speciell matematiklärare samt NO resurs. Jag tycker om naturen och att gå långa promenader , laga god mat från olika kulturer samt att träna.

eva.kakoz@freinetskolanhugin.se

Caroline Kivi heter jag och har jobbat inom skolans värld sedan HT-18 och på Hugin sedan augusti 2020. Jag jobbar på Månen på eftermiddagarna och i förskoleklass på förmiddagarna. För mig är det viktigt att alla elever blir sedda och får vara sig själva och därför tycker jag om att jobba normkritiskt. Jag är uppvuxen i Norrtälje men har bott på lite olika ställen, bl a har jag sex år i England i bagaget. När jag inte jobbar spenderar jag min tid i skogen, antingen springandes eller med en kamera i handen eller inomhus där jag läser och skriver mycket.

caroline@freinetskolanhugin.se

Anders Korsgren heter jag och undervisar i matematik och naturvetenskap på mellanstadiet. I min undervisning jobbar jag mycket utifrån elevernas instresse, detta för att skapa ett lustfyllt lärande. Jag jobbar med digital fräschhet i form av datorspel, multimedia och internet.

anders@freinetskolanhugin.se

Hej! Jag heter Sofia Lindblom och arbetar som lärare på F-3. Jag har jobbat på Hugin sedan vårterminen 2018. Ni når mig på sofia.l@freinetskolanhugin.se. 

FÖRÄLDRALEDIG.

Jag heter Veronica Lindh och är alldeles ny på Hugin men jag har arbetat i ca tjugo år som lärare. Jag är även ny som lagledare  i F-3 laget. Jag uppskattar mycket att utvecklas tillsammans med dem jag arbetar med, såväl elever som kollegor. Tillsammans med pedagoger på skolan vill jag ge eleverna olika verktyg för att klara sig i livet, allt från den så viktiga läsningen till handens arbete och vidare till att klara olika sociala situationer. När jag inte arbetar tycker jag mycket om att laga mat ute i naturen, vara med mina nära och jag har ofta en bok i handen eller i öronen.      Jag nås lättast via mejl:

Veronica@freinetskolanhugin.se

Hej, Robin Nero heter jag och är Barnskötare här på Förskolan Hugin. Jag började jobba här sommaren 2019. Barnen ser mig som en Knasig och Rolig pedagog. Bus och Lek är något som förgyller mina dagar på Förskolan. 

robin@freinetskolanhugin.se

Hej. Jag heter Ulrika Norrback, och arbetar som biblioteksansvarig och lärarassistent på Hugin. Mitt intresseområde är att stimulera elever att hitta lust och inspiration till läsning och att stärka barnens språkliga förmåga. Genom varierande urval av litteratur önskar jag bidra till ett lustfyllt lärande. Biblioteket är också en pedagogisk resurs  i många andra ämnen och utgör ett stöd i lärares arbete med att stärka elevers kompetens när det gäller informationssökning och källteknik. Jag nås lättast på ulrika@freinetskolanhugin.se

 

Sebastian Norrby

sebastian@freinetskolanhugin.se

Hej! Jag heter Cynthia Puttonen och är lärare här på Hugin i F-3 laget. Jag tycker att det ska vara kul och spännande för elever att lära sig och tycker därför om att jobba utifrån deras intressen. På fritiden gillar jag att spela spel och gå ut på äventyr! Ni når mig lättast via mejl:

Cynthia@freinetskolanhugin.s

Jag heter Angelica Ronnerberg och arbetar i F-3 laget. Jag har jobbat på Hugin sedan hösten 2016 och är just nu klassansvarig för åk 1. Jag sitter även med i styrelsen som ledamot. Jag brinner för media/teknik, träning och rörelse, både i mitt yrke och på fritiden. Jag nås lättast på:

angelica@freinetskolanhugin.se

Jag heter Madelene Sandin och har arbetat på Hugin sedan 2010. Numera arbetar jag i 7-9-laget och ansvarar för en del av svenskundervisningen. Dessutom undervisar jag i historia och samhällskunskap. Jag sitter sedan några år tillbaka med i styrelsen för skolans ekonomiska förening. 

madelene@freinetskolanhugin.se

Skolsköterska Marianne Smedmark är hos oss tisdagar 8-16.30 samt onsdagar  8-12.

marianne@freinetskolanhugin.se

Eva Stridsberg heter jag och är ekonomiansvarig. Tar hand om räkenskaper, budget och löner. Delar rum med skolsköterska och kurator. På fritiden tycker jag om att läsa en bra bok, titta på fåglar och sedan vi köpte sommarstuga tillbringar vi mycket tid vid den, ute i skog och mark.

eva@freinetskolanhugin.se

Jag heter Teresa Sundström och har arbetat på Hugin sedan 2011. Jag arbetar som speciallärare och elevkoordinator på Hugin. Jag undervisar även i matematik i åk 4.

teresa@freinetskolanhugin.se

Jag heter Anna Söderblom och har arbetat på Hugin sedan höstterminen -18 efter att ha arbetat i olika stockholmsskolor i närmare 30 år. Nu är jag dock Norrtäljebo sedan 2018 och hade turen att få jobb här på Hugin. Här undervisar jag i engelska och franska

anna@freinetskolanhugin.se

Jag heter Bianca Veschetti och är kurator, elevkoordinator och studie- och yrkesvägledare här på Hugin. Tillsammans med elevhälsoteamet arbetar jag med att stödja elever så att de kan hitta sina förmågor och nå sina mål. Jag har också hand om informationen gällande 9:ornas gymnasieval, som innebär att jag har vägledningssamtal enskilt och i grupp. Som elev eller förälder är du alltid välkommen att kontakta mig med frågor eller funderingar.

bianca@freinetskolanhugin.se

Jag heter Majvår Waljus och har arbetat på skolan sedan ht 2010. Jag undervisar inom ämnena bild och slöjd på högstadiet och är även arbetslagsledare. Jag har ett stort intresse inom mina ämnen förstås, men även inom att ämnesintegrera. Jag är utbildad specialpedagog, och även om min anställning inte har sin huvudpunkt där just nu, så ligger det här området mig varmt om hjärtat. Vill och tror på att alla elever kan lyckas!

majvar@freinetskolanhugin.se

Hej! Jag heter Emelie Wallmo och är utbildad grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem + bildlärare. Jag bor centralt i Norrtälje, har två egna barn och på fritiden är jag bla. ledare för min sons fotbollslag. Min lediga tid fokuserar jag på familjen eller gärna med någon fysisk aktivitet.
I min pedagogiska grundsyn utgår jag från elevens bästa och där är allas perspektiv är viktiga, barnets, pedagogens och vårdnadshavarens. Barnens intressen ska styra verksamheten precis som barnens kunskaper. Jag har valt att bli lärare för att varje dag få bli inspirerad av barns livsglädje, nyfikenhet och kreativitet samtidigt som jag hoppas få bidra med att dessa fantastiska egenskaper uppmuntras och håller i sig hela livet. Jag vill arbeta med den röda tråden mellan skola och fritids och situationsanpassat lärande där elevinflytande och ett demokratiskt arbetsklimat är viktigt för mig.
Allas synpunkter och idér är viktiga så tveka inte att höra av dig om det är något.

emelie@freinetskolanhugin.se

Mikael Wiman.

mikael@freinetskolanhugin.se